İsmailaga
İsmailağa Logo

Hazret-i Ömer (Radıyallâhu Anh)ın Kudüs’ü Fethi

Hazret-i Ömer (Radıyallâhu Anh)ın Kudüs’ü Fethi

Âlemlerin Rabbi olan Allah Te‘âlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü senâlar olsun! En samimi muhabbetlerimizle Hazreti Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e salât ve selâm olsun! Yüce dinimiz İslâm’ı….

Devamını oku

Hazret-i Ömer’in (Radıyallâhu Anh) Nasihat Dolu Hutbeleri

Hazret-i Ömer'in (Radıyallâhu Anh) Nasihat Dolu Hutbeleri

Hazret-i Ömer Câbiye denilen yerde şu hutbeyi îrâd etmiştir: Ey insanlar! Sizlere bâkî ve kendisinden başka her şeyin fena olduğu Allah’ın takvasını tavsiye ediyorum. O….

Devamını oku

Rûhü’l-Beyân Tefsîrinden Kıssalar: Rum Elçisi ve Hazret-i Ömer (Radıyallâhu Anh)

Rûhü’l-Beyân Tefsîrinden Kıssalar: Rum Elçisi ve Hazret-i Ömer (Radıyallâhu Anh)

Kıssa Rum kralı Hazret-i Ömer (Radıyallâhu Anh)a elbise ve cübbe gibi birtakım hediyeler gönderdi. Hediyeleri getiren elçi Medine’ye girdiği zaman, karşılaştığı kimselere söyle sordu: -Halifenin….

Devamını oku

Tarihselcilerin Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh)ın İçtihatları Üzerinden Ortaya Attıkları İddialara Cevaplar – 4

Tarihselcilerin Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh)ın İçtihatları Üzerinden Ortaya Attıkları İddialara Cevaplar - 4

Kıtlık Zamanında Hırsızın Elinin Kesilmemesi Hazreti Ömer (Radıyallahu Anh)ın aldığı kararlar arasında ki “kıtlık zamanı el kesilmemesi” hükmü de tarihselcilerin “ahkâmın rey ile değişmesi”ne misal….

Devamını oku

Adaletin Keskin Kılıcı Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh)ın Hayatı

Adaletin Keskin Kılıcı Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh)ın Hayatı

Hulefâ-i Râşîdînin ikincisi olan Hazret-i Ömer (Radıyallahu Anh), Fîl hâdisesinden on üç sene sonra Mekke- Mükerreme’de dünyaya gelmiştir.[1] Nesebi, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in….

Devamını oku

Tarihselcilerin Hazret-i Ömer (Radıyallâhu Anh)ın İctihatları Üzerinden Ortaya Attıkları İddialara Cevaplar – 3

Tarihselcilerin Hazret-İ Ömer (Radıyallâhu Anh)In İctihatları Üzerinden Ortaya Attıkları İddialara Cevaplar

Müellefe-i Kulûba Zekât Verilmemesi Zekâtın verileceği kişileri sayan ayet-i kerimede açıkça “Müellefe-i kulûb” “Kalpleri İslâm’a ısındırılanlar” da zikredilmektedir. Cenâb-ı Hakk şöyle buyurmuştur: “Sadakalar(ın kısımlarından biri….

Devamını oku