7 Cemâziyelâhir 1439İsmailağa Logo

Birliğinin Simgesi Hilafet Kaldırıldı – 1924

Tarihte Bugün

Halk Fırkası grubunda alınan karar doğrultusunda Urfa Mebusu Şeyh Saffet ve 53 arkadaşının hazırladığı “Hilafetin ilgasına ve hanedan-ı Osmani’nin Türkiye haricine çıkarılmasına dair” 12 maddelik….

Devamını oku