İsmailaga
İsmailağa Logo

Osmanlı Devleti’nde Ramazân-ı Şerîf’in On Beşi

Osmanlı Devleti’nde Ramazân-ı Şerîf’in On Beşi

Osmanlı hânedanı ve devlet erkânı, Ramazan-ı Şerîf geldiğinde her zamankinden daha fazla ibadet ve ilimle alâkadar olurlardı. Ramazan-ı Şerîf’te birçok dini faaliyet gerçekleştiren saray erbâbının….

Devamını oku