6 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Şeyhülislâm İbni Kemal Paşa (Rahmetullâhi Aleyh)in Hayatı

Şeyhülislam Kemalpaşazade

Adı, Şemseddin Ahmed ibnü Süleyman’dır. Dedesi, Fatih Sultan Mehmed Hân döneminin büyük devlet adamlarından ve aynı zamanda Sultan 2. Bâyezid Hân’a lalalık yapmış Kemal Paşa….

Devamını oku