İsmailağa Logo

İbrahim ibni Edhem (Kuddise Sirruhû) Hazretleri

İbrahim İbni Edhem Hazretleri

Tabiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. 714 (H. 96)’da Belh şehrinde doğup, 779 (H. 162)’de Şam’da vefat etti. İsmi, İbrahim ibni Edhem ibni Mansûr olup,….

Devamını oku