İsmailaga
İsmailağa Logo

Helâl Kazanç ve Helâl Gıda Konusunda Hassasiyet

Helâl Kazanç ve Helâl Gıda Konusunda Hassasiyet

Mevlânâ İmâm-ı Rabbânî (Kaddesallâhu Sirrahu’s-Samedânî): “İnsanın yediği lokmaya dikkat etmesi lâzım gelir.” buyuruyor. İnsan mükerremdir, muhteremdir. Her bulduğunu ağzına atamaz. Her bulduğunu içemez. Önce, helâl….

Devamını oku

İbrahim ibni Edhem (Rahimehullâh) ve Zühd

İbrahim ibni Edhem (Rahimehullâh) ve Zühd

Ferîdüddîn-i Attâr (Kuddise Sirruhû) et-Tezkiretü’l-Evliyâ nâm eserinde onu, ‘Din ve dünya sultanı, yakîn, inziva âleminin hazinesi, devlet esrarının definesi, en büyük iklimin padişahı, (ilâhî) lütuf….

Devamını oku

İbrahim ibnü Edhem (Kuddise Sirruhû) Hazretleri Kimdir?

İbrahim ibnü Edhem (Kuddise Sirruhû) Hazretleri Kimdir?

İbrahim ibnü Edhem (Kuddise Sirruhû), tâbiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 714 (H. 96) senesinde Belh şehrinde doğdu, 779 (H. 162) senesinde Şam’da vefât etti…..

Devamını oku