İsmailaga
İsmailağa Logo

İbrahim ibnü Edhem (Kuddise Sirruhû) Hazretleri Kimdir?

İbrahim ibnü Edhem (Kuddise Sirruhû) Hazretleri Kimdir?

İbrahim ibnü Edhem (Kuddise Sirruhû), tâbiînin meşhûr âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. 714 (H. 96) senesinde Belh şehrinde doğdu, 779 (H. 162) senesinde Şam’da vefât etti…..

Devamını oku