İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlim Ehlinin Fazileti

Mektûbât-ı Rabbânî’den: İlim Ehlinin Fazileti

48. Mektûb-u Şerîf Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye gönderilmiştir. Şeriat-ı Ğarrâ’nın hamilleri olan âlim ve talebelere karşı saygılı olmaya dairdir. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah….

Devamını oku