İsmailağa Logo

Hakikî İlim Nedir?

Hakikî İlim Nedir?

Bir şeyi tam manasıyla bilebilmek, anlayabilmek veya künhüne vakıf olabilmek mümkün müdür? Çünkü hâdis olan şeylerin diğer şeylerle alâkası ve bağı olduğundan, bir şeyi tam….

Devamını oku

Vahiyle Gelen Hakikî İlim

Vahiyle Gelen Hakiki İlim

Genel anlamıyla insanın zihnine ve gönlüne konu olabilecek her şey ilmin kapsamındadır. İlim kelimesi lügatte: ‘bilmek, bir şeyin şuurda hâsıl olması, sağlam ve kesin olarak….

Devamını oku

Hayâtî Bir Mefhûm Olarak İlim

Hayâtî Bir Mefhûm Olarak İlim

“el-İlim” aslı itibarıyla Allah Te‘âlâ’nın sıfatlarındandır ve O’nun (Celle Celâluhû) “duyular âlemine ve ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesi” manasına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de muhtelif….

Devamını oku