İsmailağa Logo

Allah Te‘âlâ’nın Dinine Yardım Açısından Medreseleri Desteklemenin Önemi

Allah Te‘âlâ’nın Dinine Yardım Açısından Medreseleri Desteklemenin Önemi

Mevlâ Te‘âlâ bizlere, dinine yardım etmeyi emredip şöyle buyurmuştur: “Ey iman etmiş olan kimseler! Siz Allâh(ın dinine, peygamberine ve kitabın)a yardım ederseniz, O da (düşmanlarınıza….

Devamını oku

İslâmî İlimlerin Devamı Açısından Medreselerin Önemi

İslâmî İlimlerin Devamı Açısından Medreselerin Önemi

İnsanın asıl yaratılış sebebi kulluktur. Bu hakikat, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle ifade buyrulmuştur: “Ben, cinleri ve insanları (hiçbir hikmetle değil,) ancak (ve ancak Beni tanısınlar ve)….

Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin İlmin Fazîletine Dair Beyânları

İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin İlmin Fazîletine Dair Beyânları

İlmin ve amelin üstünlüğünü ve hakkı bildirmek üzere bilenlerle bilmeyenlerin eşit olmayacağını beyan eden Allah Teâlâ’ya hamd olsun. Yine ilmi ve âlimin üstünlüğünü bildirmek üzere….

Devamını oku

Hayâtî Bir Mefhûm Olarak İlim

Hayâtî Bir Mefhûm Olarak İlim

“el-İlim” aslı itibarıyla Allah Te‘âlâ’nın sıfatlarındandır ve O’nun (Celle Celâluhû) “duyular âlemine ve ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesi” manasına gelir. Kur’ân-ı Kerîm’de muhtelif….

Devamını oku