İsmailağa Logo

İmâm-ı Ğazâlî ve İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn

İmâm-ı Ğazâlî ve İhyâü ‘Ulûmiddîn

İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) Hazretlerinin hayatı incelendiğinde, onun te’lifatını hayatı gibi birkaç evrede inceleyebilmenin mümkün olduğu görülmektedir. Mesela bir dönem felsefeyle uğraşmış ve filozoflara karşı İslâm’ı….

Devamını oku

İmam Malik’in Hadis-i Şerife Olan Hürmeti

İmam Malikin Hadis-i Şerife Olan Hürmeti

Kendisine talebelik etmiş olan İmam Şâfiî (Rahmetullâhi Aleyh) anlatıyor: İmam Mâlik’in kapısında bağlı cins atlar ve bir de katır gördüm ve: – “ne güzel!” dedim…..

Devamını oku