9 Şevval 1439İsmailağa Logo

Duâ Askeri, Gazâ Askerinin Rûhu Gibidir

Dua Askeri

Kırk yedinci mektub, vaktin sultanına yazılmıştır. Allâh-u Te‘âlâ saltanatını dâim eylesin. Duânın sırları ve âlimleri, sâlihleri medih hakkındadır. Duâ edenlerin en âcizi Ahmed (Kuddise Sirruhû),….

Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin Son Günleri ve Vefâtı

İmam-i Rabbani

İmâm-ı Rabbânî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin irşâd hizmetinde bulunduğu devir, hayli çalkantılı bir devirdi. Siyasî ve idarî açıdan bölgeye hükmeden Babür İmparatorluğunun tahtına çıkan Ekber Şâh,….

Devamını oku

Güncel Sorunlarımızın Çözümünde İlhâm Kaynağımız

Güncel Sorunlarımızın Çözümünde İlhâm Kaynağımız

İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe (Rahimehullâh) Hazretleri fıkhı; “kişinin leh ve aleyhinde olanı bilmesidir”[2] şeklinde tanımlamıştır. Eslâfımızın hayat anlayışı, Allah Te‘âlâ ile her an irtibat halinde….

Devamını oku

Onların Sözü İlaçtır

Onların Sözü İlaçtır

Efendi Hazretlerimizin 1/12/1994 târihli sohbetinden alınmış ve İmâm-ı Rabbânî Hazretlerinin “Onların sözü ilaçtır” kavline istinâden kalplerimizdeki vesveselere ilaç olsun diye istifâdenize sunulmuştur: “Evvelâ şunu arz….

Devamını oku

İmam-ı Rabbani’yi Rahmetle Anıyoruz

İmam-ı Rabbani'yi Rahmetle Anıyoruz

İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i Elf-i Sânî Ahmed el-Fârûkî (Kuddîse Sirruhû) Meşhûr İslâm âlimi ve büyük velî. Âriflerin ışığı, velîlerin önderi, İslâm’ın bekçisi, müslümanların baştâcı, müceddid, müctehid….

Devamını oku

İmâm-ı Rabbânî Ahmed el-Fârukî es-Serhendî Hazretleri

Ahmed el-Fârûkî es-Serhendî el-Ma’rûf bi’l-İmâmi’r-Rabbânî

Mevlânâ Ahmed el-Fârûkî es-Serhendî el-Ma’rûf bi’l-İmâmi’r-Rabbânî Müceddîdi’l-Elfi’s-Sânî (Kuddise Sirruh) Elf-i Sânîde Müceddîd pîri pîrânımız, Sultanımız pîru minnettarımız. Silsile-i Tarîkat-ı Nakşibendiyye “aktâb gülşeni”nin bir kutbu da….

Devamını oku