İsmailağa Logo

Abdurrahman Molla Câmî Hazretleri Kimdir?

Abdurrahman Molla Câmî Hazretleri Kimdir?

7 Kasım 1414 Horasan’ın Cam şehrinin Harcird kasabasında doğdu. Anadolu’da Molla Câmî unvanıyla tanınır. İsfahan’dan Horasan’a göç eden dedesi Şemseddin Muhammed, burada İmam Muhammed ibni….

Devamını oku

Sadeddîn et-Taftâzânî Kimdir?

Sadeddîn et-Taftâzânî Kimdir?

Nisbesiyle beraber tam adı, Sa‘düddîn Mes‘ûd ibni Fahriddîn Ömer ibni Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Taftâzânî eş-Şâfiî’dir. Hicrî 8, milâdî 14. asırda yetişmiş, İslâmî ilimlerin her….

Devamını oku