İsmailaga
İsmailağa Logo

Kullukta İhsan Makamı

Kullukta İhsan Makamı

Lügat manası esas alındığında ‘iyilikte bulunmak, bir işi güzel yapmak’ gibi anlamlara da gelen “ihsan” kavramı, kâmil bir makam olarak ifadesini Cibrîl (Aleyhisselam) hadisi olarak….

Devamını oku

Tarikat ve Zikrin Ehemmiyeti

Tarikat ve Zikrin Ehemmiyeti

Nübüvvet nurundan uzaklaşıldıkça insanlarda dünyaya meyil, ibadette soğukluk ve sair manevi hastalıklar görüldü. Sahabe zamanındaki ihlas ve samimiyet yavaş yavaş yok olmaya başladı. Bu tehlikeyi….

Devamını oku

Ölçüsüz Tekfirin Tehlikesi

Ölçüsüz Tekfirin Tehlikesi

Kitâb ve Sünnet’ten bir delil olmaksızın Müslüman bir kimseyi tekfir etmek, son derece tehlikeli, yasaklanmış bir iştir. Zira küfür hükmünü vermek, Allah ve Rasûlü için….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Vesvese Îmânın Kemâlindendir

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Vesvese Îmânın Kemâlindendir

182. Mektûb-u Şerîf Molla Salih Gûlâbî’ye yazılmıştır. Havâtır ve vesveselerin imanın kemalinden olduğu hakkındadır. Bir grup derviş bir gün toplanmış oturuyorlardı. Söz taliplerin havâtır ve….

Devamını oku

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Safra Hastası Şekerin Tadını Bilmez!

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Safra Hastası Şekerin Tadını Bilmez!

46. Mektûb-u Şerîf Allah Subhânehû sizi, keremli babalarınızın yolu üzere sabit eylesin. Evvelki (ceddiniz) ve en faziletlisi üzerine evvela, diğerlerine de ikinci olarak salât ve….

Devamını oku

İşkencelerin Yıldıramadığı Sahâbî Habbât bin Eret (Radıyallâhu Anh)

İşkencelerin Yıldıramadığı Sahâbî: Habbât bin Eret (Radıyallâhu Anh)

Aslen Temîm kabilesine mensuptur. İslâm’dan önce Irak taraflarındaki bir baskında esir alınıp Mekke’ye getirildi ve burada Ümmü Enmâr bint Siba‘ el-Huzâiyye adlı bir kadın tarafından….

Devamını oku

Velîlerin Kerâmetleri Haktır

Velîlerin Kerâmetleri Haktır

Kerâmet tıpkı mûcize gibi âdet dışı (hârikulade) işlerdendir. Ancak mûcize peygamberden, kerâmet ise velîden sâdır olur. Velî hiçbir zaman peygamberlik iddiasında bulunmaz. Bilakis bir velînin….

Devamını oku

Îmânın Tadını Almaya Vesile Üç Özellik

Îmânın Tadını Almaya Vesile Üç Özellik

Allah Te‘âlâ, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mü’minlere yakınlığı hakkında şöyle buyuruyor: (…اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِن۪ينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ) ‘’O Nebî(yy-i zî`şân), mü’minlere kendi (öz) canlarından evlâdır (daha önde ve….

Devamını oku

Akâid İlminin Önemi ve Konusu

Akâid İlminin Konusu ve Önemi

Akâid ilmi, Kur’ân ve Sünnet ışığında Allah Te‘âlâ’nın zât, sıfat, fiil ve isimlerinden, peygamberler ve onlarla ilgili meselelerden, ölüm sonrası hayat ve kabir hâllerinden bahseden….

Devamını oku

Âhiretin Nûru Dünyada Kazanılır

Âhiretin Nûru Dünyada Kazanılır

İbadet, ibadet illâ ibadet! Sonra, dünyada olsam da, iki rekât namaz kılsam diye bu günlerimizi arayacağız. Onun için uyanalım. Münâfıklar, mü’minlerle beraber gitmek için: “Bizi….

Devamını oku