9 Cemâziyelâhir 1439İsmailağa Logo

Bahşedilen Nimetlerin Şükrü, Kendi Cinsinden Sarf Etmekle Edâ Edilir

Bahşedilen Nimetlerin Şükrü

Varlık bilinci, Müslümanların modern zamandaki en önemli eksikliklerinden biridir. Allah Te‘âlâ varlığı, imtihan için bahşettiğini bildirir ve en çetin uyarıların yer aldığı sûrelerden birisi olan….

Devamını oku

İnfâk Anlayışının Zirvesi: Muâhât

Muahat

Göç, tarihten günümüze kadar sosyal bir gerçeklik olarak kimimizin direkt şahit olduğu kimilerimizinse ailesi yoluyla dolaylı bir şekilde şahit olduğu bir olgudur. Variyeti tamamen sıfırlamak,….

Devamını oku

Muhtaçları Yedirmek ve İçirmek Cennete Girmeye Vesile Amellerdendir

Muhtaçları Yedirmek ve İçirmek Cennete Girmeye Vesile Amellerdendir

Bir kimse Rasûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e: “İslâm’ın en hayırlısı hangisidir?” diye sordu. Rasûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Yiyecek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selâm vermendir”….

Devamını oku

İhtiyaç Sahiplerini Yedirip İçirmenin Fazîleti

İhtiyaç Sahiplerini Yedirip İçirmenin Fazîleti

Allah Te‘âlâ İnsan Sûre-i Celîlesinde iyi ve seçkin kullara âhirette verilecek mükâfatlarla kendilerini müjdeledikten sonra, onların iyi ve güzel hasletlerini haber vererek şöyle buyurur: “(Açlık….

Devamını oku

İhtiyaç Sahiplerine İkrâmda Bulunmanın Önemi

İhtiyaç Sahiplerine İkrâmda Bulunmanın Önemi

İnsanoğlu yaratılışı itibarıyla yemeye ve içmeye muhtaç bir şekilde yaratılmış ve bu ihtiyaç, insan hayatının devamı için kaçınılmaz kılınmıştır. Sosyal bir varlık olarak yaratılan insanlar….

Devamını oku

Dinî ve Sosyal Boyutuyla İnfâk

dini-ve-sosyal-boyutuyla-infak

Allâh’ın (Celle Celâluhû) hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcama yapma şeklinde ıstılahlaşmış olan infak lügatte; ‘’bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek’’ gibi anlamlara gelmekte, ıstılahi anlamı dikkate alındığında….

Devamını oku