İsmailağa Logo

Helâl Kazanç ve İnfâk

Helâl Kazanç ve İnfâk

Aziz mü’minler! Hepimiz biliriz ki; gerçek bir sevginin en büyük alameti fedakârlıktır. Seven sevdiğinin yolunda fedakârlık yapmayı, sevgisi ölçüsünde bir zevk ve vazife telakki eder…..

Devamını oku

Sadakanın Fazileti ve Aşevleri

Sadakanın Fazileti ve Aşevleri

İhtiyaç sahiplerine ikrâm, sadaka ve yardımda bulunma faaliyetleri, Peygamberlerin sünnetlerindendir ve toplumun içinde gönül bağlarının artırılmasına vesiledir. Yardımsever ve varlıklı kimselerden yardıma muhtaç insanlara manevi….

Devamını oku

Sadaka ve Sadaka-i Câriye

Sadaka ve Sadaka-i Câriye

Cömertlik, Kur’ân-ı Kerîm’de, mü’minlerin başta gelen hasletlerinden biri olarak önemle vurgulanmış, buna mukabil cimrilikten de, ciddî şekilde sakındırılmıştır. Konunun önemini vurgulayan âyet-i kerîmelerden birinin hitâbı….

Devamını oku

İnfâkın Kimlere Yapılacağını ve İnfâk Edenlerin Hâllerini Beyân Eden Âyet-i Kerîmeler

İnfâkın Kimlere Yapılacağını ve İnfâk Edenlerin Hâllerini Beyân Eden Âyet-i Kerîmeler

Allah (Celle Celâluhû)nun hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcama yapma şeklinde ıstılahlaşmış olan infâk, lügatte; ‘’bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek’’ gibi anlamlara gelmekte, ıstılahî anlamı dikkate alındığında….

Devamını oku

Helâl Maldan İnfâk Etmek Mü’minlerin Temel Özelliklerindendir

Helâl Maldan İnfâk Etmek Müminlerin Temel Özelliklerindendir

İnsanın Rabbiyle, ailesiyle ve toplumla olan münasebetinin yanı sıra hayatının her alanını tanzim eden din, yapılacak hayır ve hasenatın ne şekilde ve hangi mallar üzerinden….

Devamını oku

İhtiyaç Sahiplerine İyilik Etmenin Fazîleti

İhtiyaç Sahiplerine İyilik Etmenin Fazîleti

 “Allâh(-u Te‘âlây)a ibâdet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve sağ ellerinizin malik….

Devamını oku

Bahşedilen Nimetlerin Şükrü, Kendi Cinsinden Sarf Etmekle Edâ Edilir

Bahşedilen Nimetlerin Şükrü, Kendi Cinsinden Sarf Etmekle Edâ Edilir

Varlık bilinci, Müslümanların modern zamandaki en önemli eksikliklerinden biridir. Allah Te‘âlâ varlığı, imtihan için bahşettiğini bildirir ve en çetin uyarıların yer aldığı sûrelerden birisi olan….

Devamını oku

İnfâk Anlayışının Zirvesi: Muâhât

İnfâk Anlayışının Zirvesi: Muâhât

Göç, tarihten günümüze kadar sosyal bir gerçeklik olarak kimimizin direkt şahit olduğu kimilerimizinse ailesi yoluyla dolaylı bir şekilde şahit olduğu bir olgudur. Variyeti tamamen sıfırlamak,….

Devamını oku

Muhtaçları Yedirmek ve İçirmek Cennete Girmeye Vesile Amellerdendir

Muhtaçları Yedirmek ve İçirmek Cennete Girmeye Vesile Amellerdendir

Bir kimse Rasûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e: “İslâm’ın en hayırlısı hangisidir?” diye sordu. Rasûlullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): “Yiyecek yedirmen, tanıdığına ve tanımadığına selâm vermendir”….

Devamını oku

İhtiyaç Sahiplerini Yedirip İçirmenin Fazîleti

İhtiyaç Sahiplerini Yedirip İçirmenin Fazîleti

Allah Te‘âlâ İnsan Sûre-i Celîlesinde iyi ve seçkin kullara âhirette verilecek mükâfatlarla kendilerini müjdeledikten sonra, onların iyi ve güzel hasletlerini haber vererek şöyle buyurur: “(Açlık….

Devamını oku