İsmailaga
İsmailağa Logo

İnfak Ederken Acele Edilmelidir

İnfak Ederken Acele Edilmelidir

Kötülüğü emreden nefis mü’minin yapacağı salih amellere engel olmak, eğer bunu yapamazsa erteletmek için şeytan aleyhilla‘ne ile işbirliği içerisinde çalışır. Oysa işleri yerli yerinde yapmak….

Devamını oku

Sadakanın Fazileti ve Aşevleri

Sadakanın Fazileti ve Aşevleri

İhtiyaç sahiplerine ikrâm, sadaka ve yardımda bulunma faaliyetleri, Peygamberlerin sünnetlerindendir ve toplumun içinde gönül bağlarının artırılmasına vesiledir. Yardımsever ve varlıklı kimselerden yardıma muhtaç insanlara manevi….

Devamını oku

İnfâkın Kimlere Yapılacağını ve İnfâk Edenlerin Hâllerini Beyân Eden Âyet-i Kerîmeler

İnfâkın Kimlere Yapılacağını ve İnfâk Edenlerin Hâllerini Beyân Eden Âyet-i Kerîmeler

Allah (Celle Celâluhû)nun hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcama yapma şeklinde ıstılahlaşmış olan infâk, lügatte; ‘’bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek’’ gibi anlamlara gelmekte, ıstılahî anlamı dikkate alındığında….

Devamını oku

Helâl Maldan İnfâk Etmek Mü’minlerin Temel Özelliklerindendir

Helâl Maldan İnfâk Etmek Müminlerin Temel Özelliklerindendir

İnsanın Rabbiyle, ailesiyle ve toplumla olan münasebetinin yanı sıra hayatının her alanını tanzim eden din, yapılacak hayır ve hasenatın ne şekilde ve hangi mallar üzerinden….

Devamını oku

Verilen Nimetlerin Hakikati

Verilen Nimetlerin Hakikati

Mevlâ Te‘âlâ Mü’minûn Sûre-i Celîlesinde geçmiş ümmetlerin ahvâlinden bahseden âyet-i kerîmelerin müteakiben şöyle buyurur: “(Biz her dönemde gönderdiğimiz peygamberlere şöyle hitap ettik:) Ey Rasûller! Lezzetli….

Devamını oku

Dinî ve Sosyal Boyutuyla İnfâk

Dinî ve Sosyal Boyutuyla İnfâk

Allâh (Celle Celâluhû) nun hoşnutluğunu kazanma niyetiyle harcama yapma şeklinde ıstılahlaşmış olan infâk kelimesi lügatte; ‘’bitirmek, yok etmek, yoksul düşmek’’ gibi anlamlara gelmektedir. Istılahî anlamı….

Devamını oku

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 8

Ayet-i Kerime ile Ramazan-ı Şerif ve Oruç 8

Allâh yolunda (mallarınızı cömertçe harcayarak) infakta bulunun, (geçiminizi bozacak şekilde israfa kaçarak yahut Allâh yolunda cihat ve infaktan geri kalarak) ellerinizle (kendinizi) tehlikeye atmayın nefislerinizi tehlikeye atmayın ve (verdiklerinizin….

Devamını oku