İsmailaga
İsmailağa Logo

Tâif Gazvesi

Tâif Gazvesi

Hicretten 8 yıl sonra, Milâdi 630 senesinde, Hicaz’ın en önemli üç şehrinden biri olan Tâif müslümanlar tarafından kuşatılmıştı. Tâif gazvesi Huneyn Savaşının bir uzantısıydı. Çünkü….

Devamını oku

Ana Hatlarıyla Uhud Savaşı

Ana Hatlarıyla Uhud Savaşı

Adı, ehad (tek) anlamına gelen kelimeden türemiş olan Uhud dağı, etrafındaki dağ silsilelerinden ayrı bir şekilde konumlandığından bu şekilde adlandırılmıştır. Coğrafi konum itibarıyla Medîne-i Münevvere’ye….

Devamını oku

Mekke’ye Çıkan Kutlu Yolculuk: Hudeybiye

Mekke’ye Çıkan Kutlu Yolculuk: Hudeybiye

Bizleri, kendisine ‘kul olmakla’ şereflendiren Yüce Rabbimize sonsuz hamdler, en nadide kul Hazreti Peygambere, (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) âl ve ashabına can-ı gönülden salat ve….

Devamını oku

İmaret Geleneği ve Aşevleri

İmaret Geleneği ve Aşevleri

Medenî bir hayat anlayışına uygun olarak, toplum içerisinde yaşama zaruretiyle yaratılan insanoğlu, ömrü boyunca bazen maddî varlık, bazen ise yoksulluk ile imtihan hâlindedir. Dîn-i Mübîn-i….

Devamını oku

Hazret-i Ali (Kerremallâhu Vecheh)nin Şahsiyeti ve İslâm Târihindeki Önemi

Aşere-i Mübeşşiredendi Hazret-i Ali (Kerremallâhu Vecheh) hem siyasî hem de ilmî yönüyle, sahâbe-i kiramın ve İslâm tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Kendisi ilk Müslümanlardan olup….

Devamını oku

İslâm Tarihinde Tebdîl-i Kıyafet

İslâm Tarihinde Tebdîl-i Kıyafet

Tebdîl kelimesi, lügâtta “Değiştirmek” manasına gelir. Tebdîli kıyafet ise, Hükümdar ve devlet erkânının, elbiselerini değiştirerek, halkın arasına karışması ve onların sıkıntılarını öğrenmesi manasına gelir. Birçok….

Devamını oku

Timur Han

Timur Han

Timur, 8 Nisan 1336 tarihinde Özbekistan’ın Keş şehrinde doğdu. Babası Barlas oymağının beyi Turagay (Turgay), annesi Tekine Hatun’du. Barlas boyu Orta Asya’dan gelen bir Türk….

Devamını oku

Âlim Sultan Uluğ Bey

Âlim Sultan Uluğ Bey

Timurlular Devleti’nin 4. Sultanı olan Uluğ Bey, 1394 yılında Sultaniye şehrinde dünyaya geldi. Babası Şahruh Han, devletin kurucusu olan Timur Han’ın oğludur. Timurlenk kendisine teveccüh….

Devamını oku

Fil Vakası

Fil Vakası

Yemen’de uzun süredir hüküm süren Himyeri hükümdarlarının kuvvetlerine zayıflık gelmesiyle Habeşistan Ordusu, Arabistan yakasına geçip, Yemen’i işgal etmişti. Ordu kumandanı Ebrehe, zamanla halkın da desteğini sağlayarak Yemen’de idareyi….

Devamını oku

Kudüs Fethi Habercisi: Hittîn Savaşı

Kudüs Fethi Habercisi: Hittîn Savaşı

Papa’nın çağrısı sonrası düzenlenen 1. Haçlı seferi ile toplanan Hristiyan orduları, 1099 yılında Kudüs şehrini ele geçirmiş ve tarihte yapılan en büyük katliamlardan birini gerçekleştirmişti…..

Devamını oku