İsmailaga
İsmailağa Logo

İmaret Geleneği ve Aşevleri

İmaret Geleneği ve Aşevleri

Medenî bir hayat anlayışına uygun olarak, toplum içerisinde yaşama zaruretiyle yaratılan insanoğlu, ömrü boyunca bazen maddî varlık, bazen ise yoksulluk ile imtihan hâlindedir. Dîn-i Mübîn-i….

Devamını oku

Hazret-i Ali (Kerremallâhu Vecheh)nin Şahsiyeti ve İslâm Târihindeki Önemi

Aşere-i Mübeşşiredendi Hazret-i Ali (Kerremallâhu Vecheh) hem siyasî hem de ilmî yönüyle, sahâbe-i kiramın ve İslâm tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. Kendisi ilk Müslümanlardan olup….

Devamını oku

İslâm Tarihinde Tebdîl-i Kıyafet

İslâm Tarihinde Tebdîl-i Kıyafet

Tebdîl kelimesi, lügâtta “Değiştirmek” manasına gelir. Tebdîli kıyafet ise, Hükümdar ve devlet erkânının, elbiselerini değiştirerek, halkın arasına karışması ve onların sıkıntılarını öğrenmesi manasına gelir. Birçok….

Devamını oku

Timur Han

Timur Han

Timur, 8 Nisan 1336 tarihinde Özbekistan’ın Keş şehrinde doğdu. Babası Barlas oymağının beyi Turagay (Turgay), annesi Tekine Hatun’du. Barlas boyu Orta Asya’dan gelen bir Türk….

Devamını oku

Âlim Sultan Uluğ Bey

Âlim Sultan Uluğ Bey

Timurlular Devleti’nin 4. Sultanı olan Uluğ Bey, 1394 yılında Sultaniye şehrinde dünyaya geldi. Babası Şahruh Han, devletin kurucusu olan Timur Han’ın oğludur. Timurlenk kendisine teveccüh….

Devamını oku

Fil Vakası

Fil Vakası

Yemen’de uzun süredir hüküm süren Himyeri hükümdarlarının kuvvetlerine zayıflık gelmesiyle Habeşistan Ordusu, Arabistan yakasına geçip, Yemen’i işgal etmişti. Ordu kumandanı Ebrehe, zamanla halkın da desteğini sağlayarak Yemen’de idareyi….

Devamını oku

Kudüs Fethi Habercisi: Hittîn Savaşı

Kudüs Fethi Habercisi: Hittîn Savaşı

Papa’nın çağrısı sonrası düzenlenen 1. Haçlı seferi ile toplanan Hristiyan orduları, 1099 yılında Kudüs şehrini ele geçirmiş ve tarihte yapılan en büyük katliamlardan birini gerçekleştirmişti…..

Devamını oku

İlk Fitne: Mescid-i Dırâr

İlk Fitne: Mescid-i Dırâr

Sözlükte “zarar vermek, muhalefet etmek, sıkıntı vermek” anlamına gelen dırâr kelimesi mescid kelimesiyle birlikte Kur’ân-ı Kerîm’de “Mesciden Dırâren” şeklinde geçmekte ve âyette münafıkların yaptığı bu….

Devamını oku

Hicret Yolunda Suheyb bin Sinan Er-Rûmî (Radıyallâhu Anh)

Hicret Yolunda Suheyb bin Sinan Er-Rûmî (Radıyallâhu Anh)

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in, Miladî 622 yılında, Mekke’den Medine’ye hicret etmesi ile beraber İslâm tarihinde yeni bir sayfa açılıyordu. İleride Hicrî takvimin başlangıcı….

Devamını oku

Ömer Muhtar (Rahmetullâhi Aleyh)in Şehâdeti

Ömer Muhtar (Rahmetullâhi Aleyh)in Şehâdeti

“Biz asla teslim olmayız. Ya kazanırız, ya ölürüz. Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana gelince, ben cellâtlarımdan daha uzun yaşayacağım. ” Şehid Ömer Muhtar (Rahmetullâhi….

Devamını oku