İsmailaga
İsmailağa Logo

İmam Şâfiî Hazretleri ve İlim Talebelerine Verdiği Değer

İmam Şâfiî Hazretleri ve İlim Talebelerine Verdiği Değer

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden Şâfiî mezhebinin kurucusu olan İmâm-ı Şâfiî Hazretlerinin soyu, hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve….

Devamını oku

Vahiyle Gelen Hakikî İlim

Vahiyle Gelen Hakiki İlim

Genel anlamıyla insanın zihnine ve gönlüne konu olabilecek her şey ilmin kapsamındadır. İlim kelimesi lügatte: ‘bilmek, bir şeyin şuurda hâsıl olması, sağlam ve kesin olarak….

Devamını oku

Allah Te‘âlâ’nın Dinine Yardım Açısından Medreseleri Desteklemenin Önemi

Allah Te‘âlâ’nın Dinine Yardım Açısından Medreseleri Desteklemenin Önemi

Mevlâ Te‘âlâ bizlere, dinine yardım etmeyi emredip şöyle buyurmuştur: “Ey iman etmiş olan kimseler! Siz Allâh(ın dinine, peygamberine ve kitabın)a yardım ederseniz, O da (düşmanlarınıza….

Devamını oku

İslâmî İlimlerin Devamı Açısından Medreselerin Önemi

İslâmî İlimlerin Devamı Açısından Medreselerin Önemi

İnsanın asıl yaratılış sebebi kulluktur. Bu hakikat, Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle ifade buyrulmuştur: “Ben, cinleri ve insanları (hiçbir hikmetle değil,) ancak (ve ancak Beni tanısınlar ve)….

Devamını oku