İsmailaga
İsmailağa Logo

Muhammed b. Bedreddin el-Münşî ve “Nezîlü’t-Tenzîl”

Muhammed b. Bedreddin el-Münşî ve “Nezîlü’t-Tenzîl”

Hicri 10. Asır Osmanlı ulemasından, Haremeyn şeyhi Muhammed b. Bedreddin el-Münşî Rahimehullah, Manisa’nın Akhisar kazasında doğdu. Asıl adı Muhyiddin Mehmed olup Saruhânî ve Akhisârî nisbeleriyle de anılmış ayrıca Türk,….

Devamını oku

“Akaid ve Tasavvufa Dair Vehhabilerin İtirazlarına Cevaplar” Yayında

Dışarıdan ve içeriden sahih İslam anlayışının tamamen yok edilmeye çalışıldığı günümüzde Müslümanların rüzgâr önündeki yaprak gibi çeşitli sapkın akımlara savrulduğunu müşahede etmekteyiz. Gerçek İslam’a alternatif….

Devamını oku

İsmailağa Derneği Te’lif Heyeti Çalışmaları

İsmailağa Derneği Te’lif Heyeti Çalışmaları

İsmailağa Derneği kitap telif etmek hususunda büyük kabiliyete sahip kadromuzla günümüz meselelerine ışık tutacak ilmî kitaplar kaleme alarak, bazen de Arapça eserlerden tercüme ederek siz değerli….

Devamını oku

Ali Haydar Efendi (Kuddise Sırrûhû)nun Eseri Olan Sakal Risalesi Çıktı

Ali Haydar Efendi (Kuddise Sırrûhû)nun Eseri Olan Sakal Risalesi Çıktı

Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Kuddise Sırrûhû) tarafından kaleme alınan, İsmailağa Telif Heyetinin tercüme ve notlarıyla neşredilen “Sakal Risalesi” Siraç Yayınevi tarafından basılıp istifadenize sunulmuştur. Sakal….

Devamını oku

Umre ve Hac Duaları

Umre ve Hac Duaları

Siraç Yayınevi’nin hazırladığı “Umre ve Hac Duaları” cep boy kitapçığı çıktı. Umre ve Hac yapacakların elinden düşüremeyeceği bu harika eser birçok duayı ihtiva etmektedir. Rabbimiz….

Devamını oku