İsmailağa Logo

Ramazân-ı Şerîf’in Son On Gününde İtikâfa Girmek

Ramazân-ı Şerîf’in Son On Gününde İtikâfa Girmek

Ramazân-ı Şerîf’in son on gününe yaklaşıldığında hatırlatılıp en çok dikkat çekilmesi gereken konulardan birisi de itikâfın mahiyeti ve ehemmiyetidir. Modernite ve dünyevileşmenin beraberinde getirdiği zorluklar….

Devamını oku

İtikâf Nedir? İtikâfın Hikmeti Nedir?

İtikâf Nedir? İtikâfın Hikmeti Nedir?

Lüğatte itikâf bir şeye devam etmek anlamındadır. Bir şeye devam eden kimseye de mutekif denir. Dinde ise: Bir mescitte veya o hükümdeki bir yerde itikâf….

Devamını oku

İ’tikâf Nedir?

İtikâf Nedir?

İ’tikâf, luğatta: Beklemek, birşeye devam etmek manasındadır. Şer’an i’tikâf: Mümeyyiz de olsa bir erkeğin bir cemaat mescidinde (i’tikâf niyetiyle) durmasıdır. Veya kadının, evinin mescidinde (evinde….

Devamını oku