İsmailaga
İsmailağa Logo

Umre Kâfilemiz Cennetü’l-Mu‘allâ’yı Ziyâret Etti

Cemaat umresi kâfilemiz Mekke-i Mükerreme’de bulunan Hazret-i Hatîce (Radıyallâhu Anhâ) vâlidemizin de kabrinin bulunduğu Cennetü’l-Mu‘allâ’yı ziyaret ettiler. Cenâb-ı Hakk ziyaretlerini kabul buyursun. Âmîn Yâ Mu‘în…

Devamını oku

Ehlullâh’ı Ziyaret Edebi

Ehlullâh’ı Ziyaret Edebi

Allah için birini sevmek ve ziyaret etmek dinimizce güzel görülen bir ameldir. Ulemâ bu husustaki rivayetleri cemeden müstakil kitaplar yazmıştır. İbnü Kudâme el-Makdisî (Rahimehullâh)ın Kitâbu’l-Mütehâbbîne….

Devamını oku

Hasan Efendi Hazretlerimiz, Ali Haydar Efendi ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin Kabr-i Şerîflerini Ziyaret Etti

Hasan Efendi Hazretlerimiz, Ali Haydar Efendi ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin Kabr-i Şerîflerini Ziyaret Etti

Hasan Efendi Hazretlerimiz, beraberindeki ihvân ile Ali Haydar Efendi ve Mahmud Efendi Hazretlerimizin kabr-i şerîflerini ziyaret ettiler.

Devamını oku

Kabir Ziyareti Esnasında Dikkat Edilecek Bazı Hususlar

Kabir Ziyareti Esnasında Dikkat Edilecek Bazı Hususlar

Kabir ziyaretleri ve kabirdekilere duâ etmek, onlara Kur’ân-ı Kerîm okumak, şüpheye mahal vermeyecek derecede açık nasslarla sabit, meşrû bir iştir. Bu konuda erkek ile kadın….

Devamını oku