İsmailaga
İsmailağa Logo

İsmailağa Dinî Meseleleri Danışma Birimi Hakkında Açıklama

İsmailağa Dinî Meseleleri Danışma Birimi Hakkında Açıklama

Kamuoyunda, İsmailağa Dini Meseleleri Danışma Biriminde vazife yapan hocalarımızdan bazılarının vazifelerinden ayrıldığı yönünde birtakım haberler yayıldığı görülmektedir. Elbette ki zaman zaman ortaya çıkan bazı ihtiyaçlara….

Devamını oku

İhvân ve Muhibbânımıza Önemle Duyurulur (Tarîkat Vazifeleri ve Ders Değişimi Hakkında)

İhvân ve Muhibbânımıza Önemle Duyurulur (Tarîkat Vazifeleri ve Ders Değişimi Hakkında)

İslâm fıkhında yer alan “Müvekkilin vefatıyla vekilin vekâleti sona erer” (es-Serahsî, el-Mebsût, 19/234) kaidesi gereğince ve yolumuza ait eserlerde yer aldığı üzere Nakşibendî-Hâlidî usulümüzde, bir….

Devamını oku

İhvân ve Muhibbânımıza Önemli Duyuru

İhvân ve Muhibbânımıza Önemli Duyuru

Bilindiği üzere, Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin cenazesi henüz defnedilmeden cemaatimiz içinden bir grup harekete geçerek, tasavvuf tarihinde görülmeyen, tarîkat usûl ve erkânında hiçbir….

Devamını oku

İhvân ve Muhibbânımıza Duyuru

İhvân ve Muhibbânımıza Duyuru

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’e bağlanan Silsiletü’z-Zeheb (altın silsile), birbiri ardına eklenen altın halkalar vasıtasıyla bugüne ulaşmıştır. Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimiz de Mahmud….

Devamını oku

Hizmetlerimiz Usûllerimize ve Hukukî-Malî Denetimlere Uygun Şekilde Sürdürülmektedir

Hizmetlerimiz Usûllerimize ve Hukukî-Malî Denetimlere Uygun Şekilde Sürdürülmektedir

Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin usulü üzere ilmî ve hayrî hizmetlerimiz kamuoyunun yüksek güven ve teveccühüyle her geçen gün büyüyerek ve gelişerek devam etmektedir. İsmailağa….

Devamını oku

İhvânımıza ve Tüm Kamuoyuna Önemle Duyurulur

İhvânımıza ve Tüm Kamuoyuna Önemle Duyurulur

Yüce Nakşibendî tarîkatı, 1400 yıldır kıtaların İslâmlaşması ve Müslüman toplumların dosdoğru yol üzere sebat ve istikameti için insanlığa hizmet etmektedir. Her asırda birbirini takip eden….

Devamını oku

Kamuoyuna Duyuru (24.11.2023)

Kamuoyuna Duyuru (24.11.2023)

Dün bazı haber sitelerinde ve sosyal mecralarda “Hamas’ın yaptığını Türkiye’de de yapmak gerektiği” söylemini içeren videodaki yaklaşımlar, akl-ı selîm sahibi hiçbir kimseden sâdır olmayacak ve….

Devamını oku

Hakkımızda Çıkan Bazı Haberler Üzerine Açıklama

Kamuoyunun Dikkatine

Son günlerde yoğunlaştığı görülen, bazı şahısları cemaatimizle ilişkilendiren haberler üzerine açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Mahmud Efendi Hazretlerimizin sünnet-i seniyyeye bağlılığı yaygınlaştırmak gayesiyle üzerinde hassasiyetle….

Devamını oku

Kamuoyuna Açıklama

Kamuoyuna Açıklama

Mahmud Efendi Hazretlerimizin usûlü ve hassasiyetleri herkes tarafından bilinmektedir. Bunların dışında kalan söz, fiil veya davranışlar, asla cemaatimize mâl edilmemelidir. Başta internet olmak üzere, çeşitli….

Devamını oku

Masum Bayraktar Hakkında Açıklama

Masum Bayraktar Hakkında Açıklama

Kendilerini “Mahmud Efendi Cemaati” olarak tanıtan Masum Bayraktar ve adamları hakkında Mahmud Efendi Hazretlerinin ailesi olarak bir açıklama yapma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Hayatını, Dîn-i Mübîn-i….

Devamını oku