İsmailaga
İsmailağa Logo

Velîlerin Kerâmetleri Haktır

Velîlerin Kerâmetleri Haktır

Kerâmet tıpkı mûcize gibi âdet dışı (hârikulade) işlerdendir. Ancak mûcize peygamberden, kerâmet ise velîden sâdır olur. Velî hiçbir zaman peygamberlik iddiasında bulunmaz. Bilakis bir velînin….

Devamını oku

Keramet Nedir?

Keramet nedir?

Lügatta “Değer”, “Kıymet” gibi anlamlara gelen “Kerâmet”, dinî bir terim olarak, Allah’ın sâlih, takvâ sahibi, velî kullarından hasıl olan olağanüstü hâl demektir. Şayet bu hâl….

Devamını oku

Tayy-i Mekân Ne Demektir?

Lügavî anlamı itibarıyla bir şeyi dürmek, bir kısmını diğerine katmak gibi manalara tekabül eden “Tayy” kelimesi, zaman ve mekâna izafe edilmekle, “Zamanın veya mesafesinin dürülmesi” anlamına….

Devamını oku