İsmailaga
İsmailağa Logo

Kur’ân-ı Kerîm’de Kudüs ve Mescid-i Aksâ

Kurân-ı Kerîmde Kudüs ve Mescid-i Aksâ

Mescid-i Aksâ, Mescid-i Harâm ile birlikte yeryüzünde inşâ edilmiş olan en kadîm mesciddir. Mescidin asıl adı Beytü’l-Makdîs’tir. Aynı kökten gelen ‘Kudüs’ kelimesi de bu mescidi….

Devamını oku