İsmailağa Logo

Kur’ân-ı Kerîm’e Saygı Milletimizin Şiârıdır

Kur’ân-ı Kerîm’e Saygı Milletimizin Şiârıdır

Yüce dinimizin emri olan mukaddesata hürmet ve ta‘zîm, milletimizin tarih boyunca insanlığa örneklik teşkil ettiği bir haslet olmuştur. Allah Teâlâ’nın kelâmı, insanlığın yegâne kurtuluş kılavuzu….

Devamını oku

Mushafa Bakarak Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti

Mushafa Bakarak Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti

Kur’ân-ı Kerîm’i yüzünden okumak, ezbere okumaktan daha faziletlidir. Çünkü Mushaf’a bakmak, talep edilen bir ibadettir.[1] Mushaf’a bakmak, onu tutmak, manasını düşünmek gibi şeyler, amelin çoğalmasına,….

Devamını oku

Ezberlenen Kur’ân’ı Tekrar Etmek ve Unutmamak

Ezberlenen Kur’ân’ı Tekrar Etmek ve Unutmamak

Dinimizde Kur’ân-ı Kerîm’in ezberlenmesi, öğrenilmesi ne kadar teşvik edilmiş ve övülmüşse, ezberlenen Kur’ân metninin unutulması da o derecede yerilmiş ve yasaklanmıştır. Bu hususta Rasûlüllah (Sallâllâhu….

Devamını oku

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Meâlle Müslümanlık Olmaz!

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Meâlle Müslümanlık Olmaz!

İlimlerde Fizik var, Kimya var. Fiziğin sahası kütledir. Kimyanın sahası ise kütleyi oluşturan kimyasal maddelerdir değil mi? Niye ikisine de Fizik demedin peki? Niye ikisine….

Devamını oku

Kur’ân ve Sünnete İttibânın Ehemmiyeti

Kitap ve Sünnete Sarılmanın Ehemmiyeti

Edille-i Şer‘iyye         İslâm nizamının dînî, dünyevî, amelî hükümlerinin tamamına şeriat denir. Bu hükümler ise Edille-i Şer’iyye dediğimiz dört kaynaktan elde edilmiştir. Bu kaynakların aslı, temeli….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazîletine Dair Hadîs-i Şerîfler

Her Bir Harfe Sevap Yazılır İbni Mes‘ûd (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edildiğine göre, Rasûlüllah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa,….

Devamını oku

Sahabe-i Kirâm’ın Fazîleti

Sahabe-i Kirâm’ın Fazîleti

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e iman ederek onunla karşılaşan ve Müslüman olarak vefât eden kimsedir. Çoğulu ise “Ashâb” veya “Sahâbe”dir. Onlar Rasûlüllah (Sallallâhu Aleyhi….

Devamını oku

Evlâdım Hâfız Olsun

Evlâdım Hâfız Olsun

Tüm hamdler, topraktan yarattığı beşerî muhatap alarak aziz kılan ve ona kelamların en güzeli ile hitap eden Mevla’ya olsun… Takdirine ve tekdirine pazarlıksız boyun eğilen….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm ile Ramazân-ı Şerîf Arasındaki Münasebet

Kur’ân-ı Kerîm ile Ramazân-ı Şerîf Arasındaki Münasebet

Hayatını ilim ve irşâd yolunda vakfeden ve ikinci bin yılın müceddidi olarak, hayat sürdüğü asırdan bugünlere bir kandil olan ve bundan sonrası de için yol….

Devamını oku

Kur’ân Meclisinin Fazîleti

Üseyd ibni Hudayr (Radıyallâhu Anh)ın şöyle anlattığı nakledilir: Bir gece Bakara Sûresin’i okuyordu, atı da yanında bağlıydı. Birden at dolanmaya başladı, o susunca at da….

Devamını oku