İsmailaga
İsmailağa Logo

İsmailağa Yaz Kursları Yurt Genelinde Devam Ediyor

İsmailağa medreseleri, yaz Kur’ân kursu programıyla hizmetlerini sürdürüyor. Gelecek nesillerin inşâsına yönelik ilmî faaliyetlerimizin yuvası hâfızlık ve Arapça medreselerimiz, yaz döneminde yavrularımızı misafir ediyor. Okulların….

Devamını oku

Sahabe Döneminde Kur’ân-ı Kerîm Eğitimi

Sahabe Dönemin Kur'ân-ı Kerim Eğitimi

Ashâb-ı Kirâm’ın (Rıdvânullâhi Aleyhim Ecmaîn) hayatındaki en önemli şey, Kur’ân-ı Hakîm’in âyetlerini öğrenmek ve hayatlarına tatbik etmekti. Sahabenin hayatlarında en ehemmiyet verdikleri şey Kur’ân-ı Kerîm….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm’deki “Akletmekten” Maksat Nedir?

Kur’ân-ı Kerîm’deki “Akletmekten” Maksat Nedir?

Deizm yandaşlarının sıklıkla vurgu yaptığı ve ana ilke olarak kullandıkları sloganlardan biri de Kur’ân’ın akletmeye çağırmasıdır. Onlar Kur’ân-ı Hakim’in bu noktadaki çağrısını aklın mutlaklaştırılması ve….

Devamını oku

Tecvid Nedir? Neden Öğrenilmelidir?

Tecvid Nedir? Neden Öğrenilmelidir?

Tecvîd Arapça bir kelime olup جاد يجود جودة kökünden tef‘îl babından masdardır. Arap lügatinde “bir şeyi güzel yapmak, hoş yapmak ve süslemek gibi manalara gelmektedir.[1]….

Devamını oku

Belli Vakitlerde Okunması Müstehab Olan Sûre ve Âyetler

Belli Vakitlerde Okunması Müstehab Olan Sûre ve Âyetler

Ramazan Ayı ve Sonrasında Okunması Müstehab Olanlar Kur’ân-ı Kerîm’in kırâatına her zaman devam edilmekle beraber, Ramazan ayında -bilhassa- daha çok okumaya önem verilmelidir. Ramazan ayı….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm’e Saygı Milletimizin Şiârıdır

Kur’ân-ı Kerîm’e Saygı Milletimizin Şiârıdır

Yüce dinimizin emri olan mukaddesata hürmet ve ta‘zîm, milletimizin tarih boyunca insanlığa örneklik teşkil ettiği bir haslet olmuştur. Allah Teâlâ’nın kelâmı, insanlığın yegâne kurtuluş kılavuzu….

Devamını oku

Mushafa Bakarak Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti

Mushafa Bakarak Kur’ân-ı Kerîm Okumanın Fazileti

Kur’ân-ı Kerîm’i yüzünden okumak, ezbere okumaktan daha faziletlidir. Çünkü Mushaf’a bakmak, talep edilen bir ibadettir.[1] Mushaf’a bakmak, onu tutmak, manasını düşünmek gibi şeyler, amelin çoğalmasına,….

Devamını oku

Ezberlenen Kur’ân’ı Tekrar Etmek ve Unutmamak

Ezberlenen Kur’ân’ı Tekrar Etmek ve Unutmamak

Dinimizde Kur’ân-ı Kerîm’in ezberlenmesi, öğrenilmesi ne kadar teşvik edilmiş ve övülmüşse, ezberlenen Kur’ân metninin unutulması da o derecede yerilmiş ve yasaklanmıştır. Bu hususta Rasûlüllah (Sallâllâhu….

Devamını oku

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Meâlle Müslümanlık Olmaz!

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Meâlle Müslümanlık Olmaz!

İlimlerde Fizik var, Kimya var. Fiziğin sahası kütledir. Kimyanın sahası ise kütleyi oluşturan kimyasal maddelerdir değil mi? Niye ikisine de Fizik demedin peki? Niye ikisine….

Devamını oku

Kur’ân ve Sünnete İttibânın Ehemmiyeti

Kitap ve Sünnete Sarılmanın Ehemmiyeti

Edille-i Şer‘iyye         İslâm nizamının dînî, dünyevî, amelî hükümlerinin tamamına şeriat denir. Bu hükümler ise Edille-i Şer’iyye dediğimiz dört kaynaktan elde edilmiştir. Bu kaynakların aslı, temeli….

Devamını oku