3 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Ramazân-ı Şerîf Ayının Cuma Günlerinde Yâsîn-i Şerîf Okumak

Ramazanı Şerif

Yaratılmışlar arasında birtakım fazîlet farkları takdir edilmiştir. Bazı mekânlar diğer mekânlardan, bazı zamanlar da diğer zaman dilimlerinden üstün ve fazîletli kılınmıştır. Ramazân-ı Şerîf ayı da….

Devamını oku

Tasavvufun Kur’ân ve Sünnetteki Yeri

Tasavvuf

Bütün hamdler; kâinatı yoktan var eden, tüm zaman ve mekânları yaratan, kendisine dostlar seçen âlemlerin Rabbi Allah Teâlâ’ya aittir. O Allah ki, ebrâr kullarının kalplerini….

Devamını oku

Ebedî Mûcize Bir Kitaba Îmân Etmek

Kuranı Kerim

Var iken Kur’ân gibi bir âsumâni mucize Âşinây-i hakâik başka burhân istemez (Ziya Paşa) İndirdiği kitabı kıyamete kadar koruyacağını vadeden Yüce Rahman’a sonsuz hamd ve….

Devamını oku

Âlî İlimlerin Anahtarı ve Aracı Âlet İlimleri

Arapçaya Ait İlimlerin Önemi

Allah Te‘âlâ’nın sıfatlarından olan ilim, mahlûkâta nispetle kullanıldığında bilmek fiilinin gerçekleştiği ilim-bilim gibi, bilmeye dair alanların tümünde “bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, bir nesnenin şeklinin….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm’in Dili Arapça

Kur’ân-ı Kerîm’in Dili Arapça

Mevlâ Te‘âlâ, insanların doğru yolu bulmaları için kitaplar ve sahifeler indirmiş, indirilen semâvî hakikatlerin insanlara tebliği için de rasûller göndermiştir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenmek ve Öğretmek En Büyük Zenginliktir

Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenmek ve Öğretmek En Büyük Zenginliktir

“Şüphesiz işte bu Kur’ân, o kendisi en doğru olan (iman ve amel-i salih) yol(un)a ulaştırmaktadır ve sâlih ameller işlemekte bulunan o müminleri müjdelemektedir ki, (cennet….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri

Kuranı Kerimin Faziletleri

Allah Te‘âlâ tarafından insanlığa gönderilen ve kıyamete kadar da baki kalacak olan kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in şüphesiz pek çok fazîleti vardır. Bu fazîletlerden bir kısmı bizzat….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm Ve Okuma Âdâbı

Kur’ân-ı Kerîm Ve Okuma Âdâbı

ÂDÂB “إِنَّاللَّهَيَرْفَعُبِهَذَاالْكِتَابِأَقْوَامًاوَيَضَعُبِهِآخَرِينَ” “Süphesiz ki Allâh-u Te’âlâ şu Kur’ân(-ı Kerîm) ile bazı kavimleri yükseltir, bazılarını ise alçaltır.”(Müslim, Müsâfirîn: 269) Malûm olduğu üzere her şeyin bir edebi,….

Devamını oku