5 Recep 1439İsmailağa Logo

Âlî İlimlerin Anahtarı ve Aracı Âlet İlimleri

Arapçaya Ait İlimlerin Önemi

Allah Te‘âlâ’nın sıfatlarından olan ilim, mahlûkâta nispetle kullanıldığında bilmek fiilinin gerçekleştiği ilim-bilim gibi, bilmeye dair alanların tümünde “bir şeyi gerçek yönüyle kavramak, bir nesnenin şeklinin….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm’in Dili Arapça

Kur’ân-ı Kerîm’in Dili Arapça

Mevlâ Te‘âlâ, insanların doğru yolu bulmaları için kitaplar ve sahifeler indirmiş, indirilen semâvî hakikatlerin insanlara tebliği için de rasûller göndermiştir. Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenmek ve Öğretmek En Büyük Zenginliktir

Kur’ân-ı Kerîm’i Öğrenmek ve Öğretmek En Büyük Zenginliktir

“Şüphesiz işte bu Kur’ân, o kendisi en doğru olan (iman ve amel-i salih) yol(un)a ulaştırmaktadır ve sâlih ameller işlemekte bulunan o müminleri müjdelemektedir ki, (cennet….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri

Kuranı Kerimin Faziletleri

Allah Te‘âlâ tarafından insanlığa gönderilen ve kıyamete kadar da baki kalacak olan kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’in şüphesiz pek çok fazîleti vardır. Bu fazîletlerden bir kısmı bizzat….

Devamını oku

Kur’ân-ı Kerîm Ve Okuma Âdâbı

Kur’ân-ı Kerîm Ve Okuma Âdâbı

ÂDÂB “إِنَّاللَّهَيَرْفَعُبِهَذَاالْكِتَابِأَقْوَامًاوَيَضَعُبِهِآخَرِينَ” “Süphesiz ki Allâh-u Te’âlâ şu Kur’ân(-ı Kerîm) ile bazı kavimleri yükseltir, bazılarını ise alçaltır.”(Müslim, Müsâfirîn: 269) Malûm olduğu üzere her şeyin bir edebi,….

Devamını oku