1 Cemâziyelevvel 1439İsmailağa Logo

İçki Dışında Kalan Uyuşturucu Maddeleri Kullanmanın Hükmü

Kötü Alışkanlıklarla Mücadele - Alkol ve Uyuşturucunun Hükmüne Dair İktibaslar

Ümmü Seleme (Radıyallâhu Anhâ)dan rivayet edilen: “Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) sarhoş eden ve uzuvlara gevşeklik veren her şeyi yasaklamıştır.”[1] hadîs-i şerîfinden dolayı esrar, eroin,….

Devamını oku

Sarhoşluk Verici Maddelerin Haramlığı

Kötü Alışkanlıklarla Mücadele

Mevlâ Te‘âlâ, lezzetli ve güzel olan şeylerden istifadenin mubah olduğunu beyan ettikten sonra, cahiliyyet devrinde insanlara hoş gelen şarap ve kumarın, helâl olan tayyibattan hariç….

Devamını oku

Bişr-i Hâfî Gençlik ve Dayanışma Derneği

Bişri Hafi Derneği

Uyuşturucu maddelerin ve alkolün tüketimi, dinimizin açıkça yasakladığı konulardandır. Allah Te‘âlâ, bu gibi işlerin şeytan işi birer pislik olduğunu vurgulamış ve kişileri, toplumları hatta insanlığın….

Devamını oku

Çağımızın Sorunlarından Uyuşturucu Madde Bağımlılığı

Kötü Alışkanlıklarla Mücadele

Mevlâ Te‘âlâ insanoğlunu, pâk zâtından –isim ve sıfatları vasıtasıyla- haberdâr olmak gibi lütufların en büyüğüyle ve kulluk gibi vazifelerin en mukaddesi için yarattı. “Bilinmeyen gizli….

Devamını oku