İsmailağa Logo

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Müslümanın Üzerinde Kâfir Alâmeti Bulunmamalıdır

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Müslümanın Üzerinde Kâfir Alâmeti Bulunmamalıdır

Eserden Müessire Geçeceğiz Neler neler bilmemiz lâzım. İnsan cahil olunca neye benzer? Herhangi bir bahçede bulunan bir meyva ağacının dalındaki bir meyvanın içinde yaşayan bir….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kendimiz Küçüğüz Ama Büyük Yerde Bulunuyoruz

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kendimiz Küçüğüz Ama Büyük Yerde Bulunuyoruz

Şeref, gece-gündüz seferber olarak Kur’ân’a hizmet edenlerindir. Bu kişi hammal veya hammal kızı, süpürgeci veya süpürgeci kızı olsa dahi durum değişmez. İnsan Kur’ân ehli olmadıkça….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Hamd ve Şükür Kulluk Görevimizdir

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Hamd ve Şükür Kulluk Görevimizdir

Verdiği Nimetlere Karşı Cenâb-ı Hakk’a Hamd Gerekir Elhamdülillah diyen bir insan, Cenâb-ı Hakk’ın büyüklüğüne delâlet eden bütün isim ve sıfatları sayarak O’nu yüceltmiş olur. “Üzerimizden….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Müslüman, Dünyaya Aldanmayan Kişidir

Mahmud Efendi Hazretlerimizden: Müslüman, Dünyaya Aldanmayan Kişidir

Âhiretin Bir İsmi de Aldanma Günüdür Öldükten sonra dirilip toplaşacağımız güne, Âhiret günü deniyor. Toplanacağımız yere Mahşer deniyor. Ahiret gününün çok isimleri vardır. Hesap günü….

Devamını oku

Medreselerimizin Müderris ve İdarecileri Heyetimizin Davetlisiydi

Medreselerimizin Müderris ve İdarecileri Heyetimizin Davetlisiydi

Hizmete giren İsmailağa Külliyemizin sohbet salonu, dün akşam önemli bir davete ev sahipliği yaptı. İsmailağa Heyetimizin düzenlemiş olduğu iftar davetinde, ilmî faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren medreselerimizin….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kıble Neden Döndürüldü?

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Kıble Neden Döndürüldü?

Otuz cüz Kur’ân bitti de burası mı kaldı? Efendi Babam (Kuddise Sirruhû), Hatm-i Hâcegân’dan sonra bir aşr-ı şerîf okuturdu. Sonra Kur’ân-ı Kerîm’i eline alır, okuyana….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Bütün İlimleri Cenâb-ı Hakk Yaratmıştır!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Bütün İlimleri Cenâb-ı Hakk Yaratmıştır!

Evliyâullah bir işe eûzu besmele, hamdele ve salvele ile başlardı. Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Hazretleri de (Kuddise Sirruhu) Risâle-i Kudsiyyesi’ne böyle başlamıştır. Sığındım….

Devamını oku

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Ramazân- Şerîf Hakkında Sözleri

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Ramazân- Şerîf Hakkında Sözleri

• Mevlâ’ya hizmet etmeyi istemeli. Ramazan-ı Şerif geldi, şimdi daha fazla istemeli. Mevlâ Teâlâ: “Kullarım! Birbirinizi geçercesine mağfiret kazanmaya koşunuz.” buyuruyor. Peki nasıl koşulacak? Din-i….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Göze Yakın olan Gönle Yakın Olur!

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden Göze Yakın olan Gönle Yakın Olur!

“O (hâlis akıl sâhibi) kimseler ki; ayakta duranlar, oturanlar ve yanları üzere (yaslanmış) bulunanlar hâlinde Allâh’ı sürekli zikrederler ve (bu zikir netîcesinde kalpleri uyanır da)….

Devamını oku

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden Kalbin Aynası Nasıl Parlar?

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden Kalbin Aynası Nasıl Parlar

Bir evvelki beyitte Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garîbullah (Kuddise Sirruhû) şöyle buyurmuştu: “Bu yüksek ilim, ledün deryasıdır. Onun için Allah’ın hayırlı kullarına mahsûsdur, ancak….

Devamını oku