İsmailaga
İsmailağa Logo

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Bizim Yolumuz Sohbet Yoludur

Efendi Hazretlerimizin Sohbetlerinden: Bizim Yolumuz Sohbet Yoludur

Mevlâ buyuruyor: “Ey müşrikler! O sizin taptığınız ilahlar var ya… Onların en yakını bile acizliklerinden bana kavuşmak için vesile talep ediyorlar. Onlar, “ben onları affedeyim”….

Devamını oku

İman Nimetinin Kıymetini Bilelim!

İman Nimetinin Kıymetini Bilelim!

Ey iman etmiş olanlar! raina demeyin, unzurna deyin ve dinleyin ve o kâfirler için çok acı verici bir azap vardır.[1] Tefsir-i Kebirde zikredilmiştir ki, Allâh-u….

Devamını oku

Büyüklerimiz ve Hocalarımız Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizi Ziyaret Etti

Büyüklerimiz ve Hocalarımız Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizi Ziyaret Etti

Cemaatimizin büyükleri ve kıymetli hocalarımız, Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin emrindeki İsmailağa İstişare Heyetimizin düzenlediği iftar dâvetinde bir araya geldi. Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû)….

Devamını oku

İhvânımıza ve Tüm Kamuoyuna Önemle Duyurulur

İhvânımıza ve Tüm Kamuoyuna Önemle Duyurulur

Yüce Nakşibendî tarîkatı, 1400 yıldır kıtaların İslâmlaşması ve Müslüman toplumların dosdoğru yol üzere sebat ve istikameti için insanlığa hizmet etmektedir. Her asırda birbirini takip eden….

Devamını oku

İstişare Heyetimizin İftar Davetinde İstanbul’da Vazifeli Hocalarımız Bir Araya Geldiler

İstişare Heyetimizin İftar Davetinde İstanbul'da Vazifeli Hocalarımız Bir Araya Geldiler

İsmailağa İstişare Heyeti’mizin düzenlediği iftar davetinde, faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren medreselerimizin idarecileri ve müderrisleri İsmailağa Külliyemizde bir araya geldiler. İftar öncesi gerçekleştirilen toplantı ve sohbetin ardından….

Devamını oku

Müslüman olmasa idik hiçbir şanımız, şöhretimiz, şerefimiz olmazdı.

Müslüman Olmasa İdik Hiçbir Şanımız, Şöhretimiz, Şerefimiz Olmazdı.

“Ey insanlar! Sizler Allah’a ziyade muhtaç fakirlersiniz. Allah ise zengindir, hamda layık olandır.”[1] Mevla Teâlâ “Ey insanlar” buyurmak ile mümin kâfir her iki sınıf insana….

Devamını oku

Hocalarımız Hasan Efendi Hazretlerimizi Hânesinde Ziyaret Ettiler

Hocalarımız Hasan Efendi Hazretlerimizi Hânesinde Ziyaret Ettiler

İlmî tedrîsât ve sosyal hizmetleri, emr-i bi’l-ma‘rûf ve sohbet faaliyetlerini Türkiye’mizin muhtelif bölgelerinde sürdüren hocalarımız, Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizi ziyâret ettiler. “Beni sevindirmenin….

Devamını oku

Hasan Efendi Hazretlerimizin Riyâsetindeki Heyetimiz ve Hocalarımız Bir Araya Geldiler

Hasan Efendi Hazretlerimizin Riyâsetindeki Heyetimiz ve Hocalarımız Bir Araya Geldiler

İlmî ve hayrî hizmetleri Türkiye’mizin çeşitli bölgelerinde sürdüren hocalarımız, Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin riyâsetindeki İsmailağa İstişare Heyeti’yle bir araya geldiler. İsmailağa Camii İlim ve….

Devamını oku

Bu Dünyaya Niye Geldik Bilenden Al Haberi

Bu Dünyaya Niye Geldik Bilenden Al Haberi

Kur’an-ı Kerim bize ta ne zamandan gelen haberlerdir. Bu haberler kâinatı yaratan sevgili Allah’ımızdan gelmekledir. Onu büyük bir dikkat ve sevgi ile dinleyelim. Öğreneceğimizle amel….

Devamını oku

Hasan Efendi Hazretlerimizin Riyâsetinde Son Selâmlama ve Ziyâret

Hasan Efendi Hazretlerimizin Riyâsetinde Son Selâmlama ve Ziyâret

Şeyhimiz Hasan Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin riyâsetindeki büyük umre kafilemiz, Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretlerimizin usûlü üzere hatm-i şerîfler ve sohbetlerle beraber Mekke-i Mükerreme’de tamamladığı….

Devamını oku