İsmailaga
İsmailağa Logo

Mesnevî’den: Tavus Kuşu ve Hâkim

Mesnevî’den: Tavus Kuşu ve Hâkim

Kıssa: Bir tavus kuşu, gagası ile kendi tüylerini yoluyordu. Kendisini gören bir hâkim ona dedi ki: Ey tavus! Böyle güzel tüylerini nasıl oluyor da kökünden….

Devamını oku

Mesnevî’den: Tuzaktaki Kuşun Ümidi

Mesnevî’den: Tuzaktaki Kuşun Ümidi

Kıssa: Avcının biri, kurduğu tuzakta bir kuş yakaladı. Kuş da dile gelerek ona yalvarmaya başladı. -Ey şanlı avcı! Sen, nice büyük hayvanlar, geyikler, karacalar, tavşanlar….

Devamını oku

Mesnevîden: Zâlim Vezir

Mesnevîden: Zâlim Vezir

Kıssa: Yahûdîlerin zalim bir hükümdarı vardı. Hazret-i Îsâ (Aleyhisselâm)a düşmandı. Hristiyanlara akıl almaz işkenceler yapardı. Onları ateşe, aslanlara atar, parçalatıp öldürürdü. Hükümdarın, kendisinden daha gaddar….

Devamını oku

Mesnevî’den: Belasını Arayan Adam

Mesnevî’den: Belasını Arayan Adam

Kıssa: Dâvûd (Aleyhisselâm) döneminde bir adam, herkesin içinde, Cenab-ı Hakk’a şöyle yalvarıyordu: -Ya Rabbi bana bir zenginlik ver ki, bunun için hiçbir zahmet çekmeyeyim. Beni….

Devamını oku

Mesnevî’den: Derviş Oduncu

Mesnevî’den: Derviş Oduncu

Kıssa: Yoksul bir derviş anlatıyor… Rüyamda birtakım erenler gördüm. Bunlar, Hızır (Aleyhisselâm)ın dostu olduklarını söylediler. Kendilerine şunu sordum: -Helal olan ve beni hesap verecek duruma….

Devamını oku

Mesnevî’den: Azrâil’den Kaçılır mı?

Mesnevî’den: Azrâil’den Kaçılır mı?

Kıssa: Bir adam koşarak Hazret-i Süleyman (Aleyhisselâm)ın huzuruna girer. Yüzü sararmış, korkudan titriyordu. Hazret-i Süleyman (Aleyhisselâm) sorar: Ne oldu sana? Seni bu kadar korkutan şey….

Devamını oku

Mesnevî’den: Tüccar ile Papağan

Mesnevî’den: Tüccar ile Papağan

Kıssa: Tacirlerden birinin, kafese mahkûm edilmiş bir papağanı vardı. Tacir, Hindistan seferine çıkarken, köle ve cariyelerinin her birine sordu: -Ne istersiniz? Hindistan’dan size hangi hediyeyi….

Devamını oku

Mesnevî’den: Hayvanların Dilini Anlayan Adam

Mesnevî’den: Hayvanların Dilini Anlayan Adam

Kıssa Mûsâ (Aleyhisselâm) zamanında yaşayan bir adam, hayvanların dilini öğrenmeye merak sardı. Mûsâ (Aleyhisselâm) da onu îkâz ederek bu durumun kendisine zarar vereceğini anlatmaya çalıştı…..

Devamını oku

Rûhun Gıdası Nedir?

Rûhun Gıdası Nedir?

Oturduğunuz yerde uyursanız, ne görmek kalır, ne işitmek, ne konuşmak, ne düşünmek. Neden? Çünkü gören rûh idi, konuşan rûh idi, anlayan rûh idi. O gidince….

Devamını oku

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi Kimdir?

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi Kimdir?

Konya’nın manevî rehberlerinden biri olan Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi, 1889 senesinde Konya’da dünyaya gelmiştir. İlk tahsiline babasının yanında başlamış, hafızlığını da onun riyasetinde ikmal ettikten….

Devamını oku