İsmailağa Logo

Rûhun Gıdası Nedir?

Rûhun Gıdası Nedir?

Oturduğunuz yerde uyursanız, ne görmek kalır, ne işitmek, ne konuşmak, ne düşünmek. Neden? Çünkü gören rûh idi, konuşan rûh idi, anlayan rûh idi. O gidince….

Devamını oku

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi Kimdir?

Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi Kimdir?

Konya’nın manevî rehberlerinden biri olan Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi, 1889 senesinde Konya’da dünyaya gelmiştir. İlk tahsiline babasının yanında başlamış, hafızlığını da onun riyasetinde ikmal ettikten….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mesnevî-i Şerîf

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretleri ve Mesnevî-i Şerîf

Tâbiûn devrinin büyük âlimlerinden Süfyan ibni Uyeyne (Rahimehullâh): “Sâlihlerin anıldığı yere sekinet iner” buyurur. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Hazretlerinin adını duyduğumuzda, huzur ve sekînetten başka bir….

Devamını oku