İsmailaga
İsmailağa Logo

Mesnevî’den Sahte Mürşitlerin Misâli

Mesnevî’den: Sahte Mürşitlerin Misâli

Sûfî ve Hâin Hizmetçi Sûfîlerden biri seyahate çıktı. Yolculuk esnasında yolu bir tekkeye düştü. Oraya misafir oldu. Hayvanını ahıra bağladıktan sonra içeri girerek tekkenin başköşesine….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri

Kendisinin de muhtelif eserlerinde kaydettiği şekliyle tam adı, Muhammed ibni Muhammed ibni Muhammed ibni Hüseyin el-Belhî’dir. 30 Eylül 1207’de Belh bölgesinde, Sultânü’l-Ulemâ Muhammed Bahâeddîn Veled….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Vefatının Sene-i Devriyesi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Vefatının Sene-i Devriyesi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî  (Kuddise Sirruhû) (مولانا جلال الدين رومي) (ö. 672/1273) Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şâir. 6 Rebîülevvel 604’te (30 Eylül 1207) Horasan’ın Belh….

Devamını oku