İsmailağa Logo

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri

Kendisinin de muhtelif eserlerinde kaydettiği şekliyle tam adı, Muhammed ibni Muhammed ibni Muhammed ibni Hüseyin el-Belhî’dir. 30 Eylül 1207’de Belh bölgesinde, Sultânü’l-Ulemâ Muhammed Bahâeddîn Veled….

Devamını oku

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Vefatının Sene-i Devriyesi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Vefatının Sene-i Devriyesi

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî  (Kuddise Sirruhû) (مولانا جلال الدين رومي) (ö. 672/1273) Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şâir. 6 Rebîülevvel 604’te (30 Eylül 1207) Horasan’ın Belh….

Devamını oku