İsmailaga
İsmailağa Logo

İmam Eşarî (Rahimehullah)

İmam Eşarî (Rahimehullah)

Asıl ismi, Ebül Hasen Alî bin İsmâîl bin Ebi Bişr İshâk bin Sâlim El-Eşarî El-Basrî’dir. 873 yılında Basra’da dünyaya geldi. Soyu, Ebu Mûsâ El-Eşarî (Radiyallâhu….

Devamını oku

İmâm-ı Âzâm Ebû Hanîfe Hazretleri’nin Hayatı

İmâm-ı Âzâm Ebû Hanîfe Hazretlerinin Hayatı

İmam’ın ismi en-Nu’mân.[1] Baba adı “Sâbit”, künyesi “Ebû Hanîfe”[2], en meşhur lakabı “el-İmâmu’l A’zam”dır.[3] Şeceresi: en-Nu’mân b. Sâbit b. Nu’mân b. Merzubân b. Zûta b…..

Devamını oku

İmam Şâfiî (Rahmetullâhi Aleyh)in Vefatı

İmam Şâfiî (Rahmetullâhi Aleyh)'in Vefatı

Ehl-i sünnetin amelde dört hak mezhebinden Şâfiî mezhebinin kurucusu olan İmâm-ı Şâfiî hazretlerinin anne ve baba tarafından soyu Peygamber Efendimizle birleşmektedir. Dördüncü dedesi Şâfiî’nin ismine….

Devamını oku