İsmailaga
İsmailağa Logo

Hediyeleri ve Müjdeleriyle Bir İ‘tikâd Umdesi Olarak Mi‘râc-ı Nebî

Hediyeleri ve Müjdeleriyle Bir İ‘tikâd Umdesi Olarak Mi‘râc-ı Nebî

Haram aylardan olup pek çok fazîleti bünyesinde cem etmiş olan Receb-i Şerîf ayının sonlarına yaklaşırken, bu ayın 27. gecesinde vuku bulduğu rivâyet edilen Mi‘râc gecesini….

Devamını oku

İdrâk ve İhyâ Açısından Mi‘râc Gecesi

İdrâk ve İhyâ Açısından Mi‘râc Gecesi

Bu geceyi anlamlı kılan İsrâ ve Mî‘râc olmak üzere iki aşamadan müteşekkil hâdise, Hicretten yaklaşık 1,5 sene önce vuku buldu. Hâdisenin birinci aşaması; Peygamber Efendimiz….

Devamını oku

Mi‘râc Gecesi ve Gününün Fazîletli Amelleri

Mi‘râc Gecesi ve Gününün Fazîletli Amelleri

Mi‘râc Gecesi; Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e, hiçbir peygambere nasip olmayan mi‘râc gibi büyük bir şerefin ihsân edildiği mukaddes bir gecedir. Ekseri ulemâya göre; o….

Devamını oku