10 Cemâziyelâhir 1439İsmailağa Logo

Mî‘râc Gecesi Tebriği (2017)

Mî‘râc Gecesi Tebriği (2017)

Akıl ve îmân nîmetini bahşedip bizleri mübârek Mî‘râc Gecesi’ne kavuşturan Allah Te‘âlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü senâlar olsun. Mî‘râc’ın mânâsını idrâk etmek, onu tâ‘zîm edip hakkıyla ihyâ….

Devamını oku

Leyle-i Mi’râç 2016

leyli-mirac

Bir mübarek Mi’râç Gecesini daha idrâk etmekteyiz. Hatm-i hacegân ile başladık bu kutlu geceyi karşılamaya. Diğer mübarek gecelerde olduğu gibi, bu geceyi de ihyâ etmek….

Devamını oku

Miraç Gecesi

Miraç Gecesi

Bir Miraç Gecesini daha idrak etmenin sevinç, huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Recep ayının 27. gecesi Miraç Gecesi’dir. Mirâç, merdiven demektir. Cebrâil (Aleyhisselâm) gelip, Peygamber Efendimizi,….

Devamını oku