4 Recep 1439İsmailağa Logo

Mî‘râc Gecesi Tebriği (2017)

Mî‘râc Gecesi Tebriği (2017)

Akıl ve îmân nîmetini bahşedip bizleri mübârek Mî‘râc Gecesi’ne kavuşturan Allah Te‘âlâ’ya nihâyetsiz hamd-ü senâlar olsun. Mî‘râc’ın mânâsını idrâk etmek, onu tâ‘zîm edip hakkıyla ihyâ….

Devamını oku

Leyle-i Mi’râç 2016

leyli-mirac

Bir mübarek Mi’râç Gecesini daha idrâk etmekteyiz. Hatm-i hacegân ile başladık bu kutlu geceyi karşılamaya. Diğer mübarek gecelerde olduğu gibi, bu geceyi de ihyâ etmek….

Devamını oku

Mi’raç Gecesi

Tarihte Bugün

Mİ’RÂC GECESİ Fatih Sultan Mehmed’in vefatı 1481

Devamını oku