İsmailaga
İsmailağa Logo

Tâbiînin Büyüklerinden Saîd b. el-Müseyyib (Rahmetüllâhi Aleyh)

Tâbiînin Büyüklerinden Saîd b. el-Müseyyib (Rahmetüllâhi Aleyh)

Doğumu, Nesebi ve Künyesi Saîd b. el-Müseyyib’in (Rahmetüllâhi Aleyh) hicrî 15-20 yıllarında Medîne-i Münevvere’de dünyaya gelmiştir.[1]  Nesebi Mekke’de iskân eden Kureyş kabilesinin Benî Mahzûm kolundan….

Devamını oku

Büyük Muhaddis Abdülfettâh Ebû Gudde

Büyük Muhaddis Abdülfettâh Ebû Gudde

Doğumu ve Nesebi Hazret-i Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Seyfullah (Allah’ın Kılıcı) diye nitelendirdiği mücâhit sahâbî Hâlid bin Velid (Radıyallâhu Anh)ın soyundan gelen Abdülfettah Ebû….

Devamını oku

İmam Süyûtî Hazretlerinin İlmî Şahsiyeti ve Eserleri

İmam es-Süyûtî Hazretlerinin İlmî Şahsiyeti ve Eserleri

Velûd bir âlim olan ve İslâmî ilimlerin her alanında kıymetli eserler bırakan Celâledîn es-Süyûtî Hazretleri, hayatının son beş yılını inzivada geçirmiş olduğu Nil nehrinin üzerinde….

Devamını oku

İmam Süyûtî Hazretleri Kimdir?

İmam es-Süyûtî Hazretleri Kimdir?

Künyesi ve nisbesiyle birlikte tam adı, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân ibni Ebî Bekr ibni Muhammed el-Hudayrî es-Süyûtî eş-Şâfiî’dir. Mısır ve Suriye’de hüküm süren Memlûkler devletinin son….

Devamını oku