İsmailaga
İsmailağa Logo

Mevlânâ Muhammed ez-Zâhid Hazretleri

Muhammed ez-Zâhid Hazretleri

Tarikat-ı Nakşibendiyye-i Aliyye’nin (Kaddesallâhu Esrârahum) yirminci altın halkası, müttakîlerin umdesi, mürşidlerin mesnedi ve evliyânın özü olan Mevlânâ Muhammed Zâhid (Kuddise Sirruhû) Hazretleridir. Doğum tarihi tam….

Devamını oku