14 Zilkâde 1440İsmailağa Logo

Muhammed ez-Zâhid Hazretleri

Muhammed ez-Zâhid Hazretleri

Mevlânâ Muhammed ez-Zâhid (Kuddise Sirruh) Tarikat-ı Nakşibendiyye-i Aliyye’nin (Kaddesallâhu Esrârahum) yirminci altın halkası, müttakîlerin umdesi, mürşidlerin mesnedi ve evliyânın özü olan Mevlânâ Muhammed Zâhid (Kuddise….

Devamını oku