İsmailaga
İsmailağa Logo

Muhammed Ma’sûm es-Serhendî Hazretleri

Muhammed Masûm es-Serhendî Hazretleri

Mevlânâ Muhammed Ma’sûm es-Serhendî (Kuddise Sirruh) Tarîkat-ı Nakşibendiyye-i Aliyye yolu Sahâbe-i Kirâm’ın (Rıdvanullahi Aleyhim Ecmaîn) yoludur. Bu yolun büyükleri de şerîat hablini (Kur’ân’ı) eline alan,….

Devamını oku