İsmailaga
İsmailağa Logo

Mektûbât-ı Rabbânî’den: Şeriat Nefsi Harâb Etmek İçindir

Mektûbât-ı Rabbânî’den Şeriat Nefsi Harâb Etmek İçindir

52. Mektûb-u Şerîf Seyyid Şeyh Ferîd’e yazılmıştır. Bu mektup, nefs-i emmârenin zemmi, onun zâtî hastalığını ve bu hastalığın izâlesinin ilâcını beyân hakkındadır. Kıymetli kardeşin mektûbunu….

Devamını oku

Yüce Dinimiz İslâm’ın Ahlâka Verdiği Önem

Yüce Dinimiz İslâm'ın Ahlâka Verdiği Önem

“Ahlâk” kelimesi, “İnsanda yerleşmiş olan huy” anlamına gelen “hulk” ifadesinin çoğuludur. Kınalızâde olarak bilinen ve Ahlâk-ı İslâmiyye alanında önemli bir yere sahip olan Ali ibni….

Devamını oku

Tezkiye-i Nefsin Zarureti ve Güzel Ahlâk

Tezkiye-i Nefsin Zarureti ve Güzel Ahlâk

Meşâyih-i sûfiyye makam ve hallere taalluk eden ve zaman içinde tekâmül eden nice ıstılahlar vaz etmişlerdir. Tezkiye-i nefs ve tehzîb-i ahlâk hususi gündemleri olduğu için….

Devamını oku