İsmailaga
İsmailağa Logo

Güncel Aile Problemlerimiz

Güncel Aile Problemlerimiz

İslâmiyet’in muhafazasını emir buyurduğu beş temel unsurdan birisi de neseptir.[1] Dinimizin nesebe bu derece ehemmiyet atfetmesi, toplumun çekirdeği mesabesindeki ailenin kurucu unsuru oluşundandır. Ailenin dinî….

Devamını oku

Nesep Mefhûmunun İslâm Dininde Yeri ve Önemi

Nesep Mefhûmunun İslâm Dininde Yeri ve Önemi

“Soy bağı”, “atalar-dedeler silsilesi”, “baba tarafından olan akrabalık/hısımlık” anlamlarına gelen nesep, genel örf nazarında olduğu gibi yüce dinimiz İslâm nazarında da değer atfedilen, “zarûriyyât” kapsamında….

Devamını oku