İsmailaga
İsmailağa Logo

Evliyanın Büyüklerinden Niyâzî Mısrî Hazretlerini Rahmetle Yâd Ediyoruz.

Evliyanın Büyüklerinden Niyâzî Mısrî Hazretlerini Rahmetle Yâd Ediyoruz.

Niyâzî Mısrî (Kuddise Sirruhû) Evliyanın büyüklerinden. Halvetî yolunun Mısriyye kolunun şeyhidir. Adı Muhammed ibni Ali Çelebi’dir. Mahlası Niyâzî olup, uzun müddet Mısır’da kaldığı için de….

Devamını oku