8 Zilkâde 1439İsmailağa Logo

Evliyanın Büyüklerinden Niyâzî Mısrî Hazretlerini Rahmetle Yâd Ediyoruz.

Niyaz-i Mısri

Niyâzî Mısrî (Kuddise Sirruhû) Evliyanın büyüklerinden. Halvetî yolunun Mısriyye kolunun şeyhidir. Adı Muhammed ibni Ali Çelebi’dir. Mahlası Niyâzî olup, uzun müddet Mısır’da kaldığı için de….

Devamını oku