İsmailaga
İsmailağa Logo

Kur’ân-ı Kerîm Ve Okuma Âdâbı

Kurân-ı Kerîm Ve Okuma Âdâbı

ÂDÂB “إِنَّاللَّهَيَرْفَعُبِهَذَاالْكِتَابِأَقْوَامًاوَيَضَعُبِهِآخَرِينَ” “Süphesiz ki Allâh-u Te’âlâ şu Kur’ân(-ı Kerîm) ile bazı kavimleri yükseltir, bazılarını ise alçaltır.”(Müslim, Müsâfirîn: 269) Malûm olduğu üzere her şeyin bir edebi,….

Devamını oku