9 Şaban 1439İsmailağa Logo

Müstehâb Oruçlar

Müstehâb Oruçlar

İnsanın ahlâkını güzelleştirip duygu ve irâdesine hâkim olma melekesini kazandıran, merhamet ve yardım duygularını geliştiren, nimetlerin kıymetini öğreten oruç ibâdeti farizalardan biri olmasının yanında, bu….

Devamını oku

Ramazân Orucunu Mâzeretsiz Tutmamak

Ramazân Orucunu Mâzeretsiz Tutmamak

Ramazân orucuna niyet etmeyip bu ay içinde oruç tutmamak keffâret sebebi olmayıp gününe gün kazayı gerektirdiğinden bazı kimseler tarafından hafife alınıyor. Oysaki bu orucu sonradan….

Devamını oku

Orucu Kâmil Bir Şekilde Tutmak

Orucu Kâmil Bir Şekilde Tutmak

Oruç ibâdeti her ne kadar ıstılahta: “tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar yeme, içme ve cinsî münasebetten uzak durma’’ şeklinde tarif ediliyorsa da, bu tanımının….

Devamını oku

Mağfiret ve Şefaat Vesilesi Olarak Oruç

Mağfiret ve Şefaat Vesilesi Olarak Oruç

Oruç, cehennem ateşinden kişiyi koruduğu gibi, geçmiş günahların mağfiretine de vesiledir. Orucunu hâlisâne bir niyetle tutan mü’minlerin günahlarının bağışlanacağı Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)….

Devamını oku

Ramazân Orucunun Fazîletleri

Ramazân Orucunun Fazîletleri

Muhakkak ki bir konunun ehemmiyetini idrak etmek, onun künhüne vakıf olma ve gereğini yapma açısından son derece önemlidir. Buna mukabil, amele tealluk eden işlerde idrâkten….

Devamını oku

Oruca Devam Eden Mü’minlerin Fazîleti

Oruca Devam Eden Mü’minlerin Fazîleti

Kur’ân-ı Kerîm’de oruçla ilgili hükümlerin yanı sıra, oruç ibâdetinin târih boyunca geçirdiği evrelere atıfla da bazı hükümler yer alır. “Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız, size helâl….

Devamını oku

Oruç ile İlgili Âyet-i Kerîmeler

Oruç ile İlgili Âyet-i Kerîmeler

İnsanı müşerref kılan özelliklerinin başında mükellef bir varlık olması gelir. Bu teklifin ağırlığı ve insanlara tevdî edilişi Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyân edilmiştir: “Muhakkak ki biz….

Devamını oku

Anlam ve Mahiyet Açısından Oruç

Anlam ve Mahiyet Açısından Oruç

Oruç ibâdetinin İslâm’ın beş şartından biri oluşu meşhûr Cibrîl (Aleyhisselâm) hadîsinde şöyle yer almaktadır: “Ömer İbnü’l-Hattâb (Radıyallâhu Anh) şöyle dedi: Bir gün Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi….

Devamını oku

Oruçluya İftar Ettirmek

Oruçluya İftar Ettirmek

Oruçluyu İftar Ettirmek (Bir Oruçluyu İftar Ettirmenin Ve Kendisi Oruçluyken Yanında Yemek Yenen Kimsenin Fazileti, Yiyenin Yedirene Dua Etmesinin Sevabı) Bu bölümdeki üç hadisten, oruçluya….

Devamını oku

Oruçlunun Dilini Koruması

Oruçlunun Dilini Koruması

Bu konudaki iki hadis-i şeriften oruçlu kimsenin diğer zamanlarından daha dikkatli olarak kötü ve çirkin söz söylememesi gerektiğini, başka birisi kendisine çatarsa “Ben oruçluyum” demesi….

Devamını oku