İsmailaga
İsmailağa Logo

Oruca Devam Eden Mü’minlerin Fazîleti

Oruca Devam Eden Müminlerin Fazîleti

Kur’ân-ı Kerîm’de oruçla ilgili hükümlerin yanı sıra, oruç ibâdetinin târih boyunca geçirdiği evrelere atıfla da bazı hükümler yer alır. “Oruç gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız, size helâl….

Devamını oku

Oruç ile İlgili Âyet-i Kerîmeler

Oruç ile İlgili Âyet-i Kerîmeler

İnsanı müşerref kılan özelliklerinin başında mükellef bir varlık olması gelir. Bu teklifin ağırlığı ve insanlara tevdî edilişi Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle beyân edilmiştir: “Muhakkak ki biz….

Devamını oku

Anlam ve Mahiyet Açısından Oruç

Anlam ve Mahiyet Açısından Oruç

Oruç ibâdetinin İslâm’ın beş şartından biri oluşu meşhûr Cibrîl (Aleyhisselâm) hadîsinde şöyle yer almaktadır: “Ömer İbnü’l-Hattâb (Radıyallâhu Anh) şöyle dedi: Bir gün Rasûlullâh (Sallallâhu Aleyhi….

Devamını oku