İsmailaga
İsmailağa Logo

Dâhî Bir Osmanlı Âlimi: İsmail Gelenbevî

Dâhî Bir Osmanlı Âlimi: İsmail Gelenbevî

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe’de 1730 yılında doğan ve daha çok mantık ve matematik alanındaki eserleri ile tanınan İsmâil Gelenbevî, bazı eserlerinde Şeyhzâde lakabını da….

Devamını oku

Mütebahhir Bir Osmanlı Âlimi: Taşköprizâde Ahmed Efendi

Mütebahhir Bir Osmanlı Âlimi: Taşköprizâde Ahmed Efendi

Doğumu Taşköprizâde nâmıyla bilinen Ahmed Efendi, Muslihiddîn Mustafa Efendi’nin oğludur. Osmanlı Devleti’nin en ihtişamlı döneminde 901 (1495) yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Kânûnî Sultan Süleymân Han….

Devamını oku

İmam Birgivî (Rahimehullâh)ın Terceme-i Hâli

İmam Birgivî (Rahimehullâh)ın Terceme-i Hâli

İmam Birgivî (Rahimehullah) Osmanlı döneminden itibâren medreselerde nahiv ilmini öğrenmek için okutulan Avâmil ve İzhâr isimli kitapların müellifi olmakla meşhur bir âlimdir. Ancak onun ilmî….

Devamını oku

Mehmed Vehbi Efendi

Mehmed Vehi Efendi

Konya’nın Hadim kasabasının Kongol köyünde doğup, babasının lakabı sebebiyle Çelik soyadını almış, ilçesine izafeten Hâdimî (Hâdimli) lakabıyla anılmıştır. Mehmet Vehbi Efendi, ilk tahsilini köyünde ikmal….

Devamını oku

İlk Yerli Matbaa ve Şeyhülislâm İshâk Efendi

İlk Yerli Matbaa ve Şeyhülislâm İshâk Efendi

İsmailağa Camii’nin bânîsi Şeyhülislâm Ebûishakzâde İsmail Efendi’nin oğlu olan Şeyhülislâm İshâk Efendi, 1679 senesinde İstanbul’da doğdu. İlim ehli bir ailenin mensubu olması hasebiyle ilk ilim….

Devamını oku

Şeyhülislâm Atâullâh Mehmed Efendi Kimdir?

Şeyhülislâm Atâullâh Mehmed Efendi Kimdir?

İsmailağa Camii’mizin bânîsi Şeyhülislâm Ebûishakzâde İsmail Efendi’nin torunu Şerif Mehmed Efendinin oğlu olan Atâullâh Mehmed Efendi, 1760 senesinde İstanbul’da doğdu. Babasına nisbetle Şerifzâde olarak anıldığı….

Devamını oku

Muhammed Zâhid el-Kevserî Hazretleri

Muhammed Zâhid el-Kevserî Hazretleri

Osmanlının son devrinde yetişmiş ulemanın büyüklerinden olan Muhammed Zâhid el-Kevserî Hazretleri 16 Eylül 1879’da Düzce’de doğdu. Babası büyük müderris ve Ahmed Ziyaüddîn-i Gümüşhânevî Hazretlerinin halifeleri….

Devamını oku

Şeyhülislâm Molla Fenârî (Rahmetullâhi Aleyh)

Şeyhülislâm Molla Fenârî (Rahmetullâhi Aleyh)

Devlet-i Aliyyenin ilk Şeyhülislâmı olan Molla Fenârî (Rahmetullâhi Aleyh), 751 senesinde Safer ayında doğdu. Künyesiyle beraber tam adı, Muhammed ibnü Hamza ibni Muhammed ibni Muhammed….

Devamını oku

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Seyyid Abdülhakim Arvâsî Hazretleri

Vefâtının Sene-i Devriyesinde Seyyid Abdülhakim Arvâsî Hazretleri

Seyyid Abdülhakim Arvâsî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri’nin hâl tercemesi, Osmanlı’nın son, Cumhuriyetin ilk dönemini yaşamış bir velî olması hasebiyle, tarihin bu önemli kesitini aydınlatan mühim bir….

Devamını oku

Şeyhülislâm İshâk Efendi Kimdir?

Şeyhülislâm İshâk Efendi Kimdir?

1679 senesinde İstanbul’da doğan Şeyhülislâm İshâk Efendi, pek çok âlim ve devlet adamı yetiştirmiş olan ailesine ittibaen küçük yaşlarından itibaren iyi bir ilim tahsili gördü…..

Devamını oku