İsmailağa Logo

Irakeyn Seferi ve Bağdad’ın Fethi

Irakeyn Seferi, Osmanlı’nın en büyük ve en uzun askeri seferlerinden birisidir. Irâk-ı Acem ve Irâk-ı Arap ismi verilen topraklara girildiği için bu isim ile anılmıştır…..

Devamını oku

Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri kelimesi Osmanlı Türkçesinde “Yeni Asker” manasına gelir. Osmanlı Devleti bünyesinde sürekli devam eden savaşlar ve fetihler neticesinde, düzenli bir ordu kurma ihtiyacı hasıl oldu…..

Devamını oku

Kanije Müdafaası

Kanije Müdafaası

13 yıl süren Osmanlı-Avusturya savaşı müddeti içerisinde, Sadrazam Damad İbrâhim Paşa’nın ordusu tarafından, Avusturya’ya ait olan, Kanije kalesi 1600 yılında fethedildi. 40 günlük direnişin akabinde,….

Devamını oku

İslâm Tarihinde Tebdîl-i Kıyafet

İslâm Tarihinde Tebdîl-i Kıyafet

Tebdîl kelimesi, lügâtta “Değiştirmek” manasına gelir. Tebdîli kıyafet ise, Hükümdar ve devlet erkânının, elbiselerini değiştirerek, halkın arasına karışması ve onların sıkıntılarını öğrenmesi manasına gelir. Birçok….

Devamını oku

Varna Savaşı

Varna Savaşı

1444 yılında Osmanlı ve Macarlar arasındaki savaşa son veren, Edirne-Segedin antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşma ile 10 sene boyunca taraflar arasında sulh olacaktı. Lakin, bu antlaşmadan….

Devamını oku

Balkanları Nasıl Kaybettik?

Balkanları Nasıl Kaybettik?

Osmanlı Devleti’nin zayıflayarak, Balkanlardaki Hristiyan milletler üzerinde üstünlüğünü kaybetmesi ile, birçok millet bağımsızlığını ilan etmişti. Batılı devletlerin kışkırtması ve yardımları ile kurulan bu devletler, Osmanlı….

Devamını oku

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Tekke-Cephe İlişkisi

Şehid Bayram Hocamızın Sohbetlerinden: Tekke-Cephe İlişkisi

Mevlânâ İmâm-ı Rabbânî (Kaddesallahu Sirrahu’-Samedânî) cemaatle namaz kılmanın değeri ve ehemmiyeti üzerine konuştu. Namazlarda saf düzeninin, namaz disiplini için lazım olduğunu temas buyurdu. Yani cami….

Devamını oku

Kânûnî Sultan Süleyman Hân Kimdir?

Kânûnî Sultan Süleyman Hân Kimdir?

Sultan 1 Süleyman 6 Kasım 1494 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Babası 9. Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, annesi ise Hafsa Sultan’dır. Doğuda adâletine nispetle Kânûnî….

Devamını oku

Sultan 1. Mahmud Hân’ın Şahsiyeti ve Hususiyetleri

Sultan 1. Mahmud Hân’ın Şahsiyeti ve Hususiyetleri

2 Ağustos 1696’da doğan Şehzade Mahmud, devrin Şeyhülislâmı Seyyid Feyzullah Efendi ve onun oğlu İbrahim Efendi’den ilim tahsil etmek ve fen ilimlerini de öğrenmek suretiyle….

Devamını oku

Osmanlı Devrinde Haremeyn Yolculukları

Osmanlı Devrinde Haremeyn Yolculukları

Osmanlı Devleti; sultanları, vüzerası ve uleması tarafından kurulmuş müstakil bir devlet değil, Hazreti Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Medîne-i Münevvere’de kurmuş olduğu Devlet-i Aliye’nin devamı….

Devamını oku