İsmailağa Logo

İslâm Medeniyetinde İmâret Sistemi

İslâm Medeniyetinde İmâret Sistemi

İslâm medeniyeti, âyet-i kerîmelerin ve nebevî ahlâkın bir lüzumu olarak talebeler ve ihtiyaç sahipleri başta olmak üzere yolcuları ve misafirleri ağırlama, onların ihtiyaçlarını giderme, iaşelerini….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim Hân’ın Hastalığı, Son Günleri ve Vefâtı

Yavuz Sultan Selim Han Vefatı

Osmanlı’nın yükselme devri sultânları saltanatları süresinde cihâna hükmettiler. Onlardan evvel gelip geçmiş ve cihâna hükmetmiş olanlardan bazıları ilâhlık iddiasında bulunacak kadar ileri gitmişlerdi. Oysaki Osmanlı….

Devamını oku

Kânunî Sultân Süleyman Hân’ın Vefâtı

Kânunî Sultân Süleyman Hân’ın Vefâtı

Kânûnî Sultân Süleyman Hân, babası Yavuz Sultân Selim Hân’dan devraldığı toprakları her istikamette binlerce kilometre kare oranında (iki katından daha fazla) genişletti, hilâfeti de İslâm….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim’in Mukaddes Emanetleri Devralması

Yavuz Sultan Selim’in Mukaddes Emanetleri Devralması

Peygamberlerin (Salavâtullâhi ve Selâmuhû alâ Nebiyyinâ ve Aleyhim Ecma‘în) ve sâlih kimselerin terekesinden olan birtakım eşyalarla teberrük etmek, câiz ve meşrû olan işlerdendir. Sahâbe-i Kirâm….

Devamını oku

Barbaros Hayrettin Paşa

Barbaros Hayrettin Paşa

Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayreddin Paşa, 1478 senesinde Midilli adasında doğdu. Ağabeyleri Oruç Reis ve İshâk Reisle birlikte deniz ticareti yapıyorlardı. Denizcilikteki başarıları….

Devamını oku

Fatih Sultan Mehmed Hân Kimdir?

Fatih Sultan Mehmed Hân Kimdir?

Osmanlı devrinin 7. pâdişâhı olan Sultan 2. Mehmed Hân, 30 Mart 1432’de dönemin başkenti Edirne’de Sultan 2. Murad’ın 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. 2 yaşından….

Devamını oku

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

27 Mart 1299 tarihi, insanlık târihinin en uzun hüküm sürmüş âilenin kurduğu ve 600 küsur sene boyunca cihâna hâkim olduğu o mukaddes devletin kurulduğu gündür…..

Devamını oku

Sultan I. Mahmud’un Hayatı ve Şahsiyeti

Sultan I. Mahmud'un Hayatı ve Şahsiyeti

Osmanlı Padişahı ve 103. İslâm halifesi; Sultan II. Mustafa’nın oğlu, Sultan III. Ahmed’in yeğeni olan Sultan I. Mahmud, 2 Ağustos 1696 senesinde Edirne Sarayında doğar,….

Devamını oku

Niğbolu Zaferi (25 Eylül 1396)

Niğbolu Zaferi (25 Eylül 1396)

Kosova savaşlarıyla birlikte hezimetten hezimete uğramış olan Haçlılar, Kudüs ve çevresi gibi en kutsal topraklarının da Mısır Sultanının hâkimiyeti altına girmesi; İstanbul’un, Yıldırım Hân eliyle….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim Hân – Şahsiyeti ve Kişisel Özellikleri

Yavuz Sultan Selim Hân

Batıya yönelmiş bulunan devleti, doğuda baş gösteren tehlikeleri öncelemek sebebiyle doğuya yönelten ve birçok fetihlere imza atarak vatan topraklarının yaklaşık 2,5 kat büyümesini sağlayan ve….

Devamını oku