İsmailaga
İsmailağa Logo

Osmanlı Devleti’nin 2. Padişahı Orhan Gazi

Osmanlı Devletinin 2. Padişahı Orhan Gazi

Üzerimizden nimetlerini eksik etmeyen, bizleri İslam diniyle şereflendiren ve sayısız fetihleri nasip eden Cenâb-ı Hakk’a sonsuz hamd olsun. Âlemlere rahmet iki cihan serveri, Fahri kâinat….

Devamını oku

Osmanlı Devleti’nde Ramazân-ı Şerîf’in On Beşi

Osmanlı Devleti’nde Ramazân-ı Şerîf’in On Beşi

Osmanlı hânedanı ve devlet erkânı, Ramazan-ı Şerîf geldiğinde her zamankinden daha fazla ibadet ve ilimle alâkadar olurlardı. Ramazan-ı Şerîf’te birçok dini faaliyet gerçekleştiren saray erbâbının….

Devamını oku

Osmanlı Döneminde Bir Ramazan İnceliği: Diş Kirâsı

Osmanlı Döneminde Bir Ramazan İnceliği Diş Kirâsı

Osmanlı Devleti’nde Ramazan ayında saray ve konaklarda belli bir düzene istinâden iftar yemeği verilmesi gelenek haline gelmiştir. Bu iftar davetlerinde misafirler dışında isteyen herkes için….

Devamını oku

Osmanlı Döneminde Halkın Ramazân-ı Şerîf Hazırlığı

Osmanlı Döneminde Halkın Ramazân-ı Şerîf Hazırlığı

Mânevî Temizliğe Hazırlık İçin Maddî Temizlik Osmanlı’da üç ayların girmesi ve Ramazân-ı Şerîf’in yaklaşmasıyla birlikte evlerde ciddi hazırlıklar yapılırdı. Evin hanımları yaklaşan Ramazân ayı için….

Devamını oku

Irakeyn Seferi ve Bağdad’ın Fethi

Irakeyn Seferi, Osmanlı’nın en büyük ve en uzun askeri seferlerinden birisidir. Irâk-ı Acem ve Irâk-ı Arap ismi verilen topraklara girildiği için bu isim ile anılmıştır…..

Devamını oku

Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri kelimesi Osmanlı Türkçesinde “Yeni Asker” manasına gelir. Osmanlı Devleti bünyesinde sürekli devam eden savaşlar ve fetihler neticesinde, düzenli bir ordu kurma ihtiyacı hasıl oldu…..

Devamını oku

Kanije Müdafaası

Kanije Müdafaası

13 yıl süren Osmanlı-Avusturya savaşı müddeti içerisinde, Sadrazam Damad İbrâhim Paşa’nın ordusu tarafından, Avusturya’ya ait olan, Kanije kalesi 1600 yılında fethedildi. 40 günlük direnişin akabinde,….

Devamını oku

İslâm Tarihinde Tebdîl-i Kıyafet

İslâm Tarihinde Tebdîl-i Kıyafet

Tebdîl kelimesi, lügâtta “Değiştirmek” manasına gelir. Tebdîli kıyafet ise, Hükümdar ve devlet erkânının, elbiselerini değiştirerek, halkın arasına karışması ve onların sıkıntılarını öğrenmesi manasına gelir. Birçok….

Devamını oku

Varna Savaşı

Varna Savaşı

1444 yılında Osmanlı ve Macarlar arasındaki savaşa son veren, Edirne-Segedin antlaşması imzalanmıştı. Bu antlaşma ile 10 sene boyunca taraflar arasında sulh olacaktı. Lakin, bu antlaşmadan….

Devamını oku

Balkanları Nasıl Kaybettik?

Balkanları Nasıl Kaybettik?

Osmanlı Devleti’nin zayıflayarak, Balkanlardaki Hristiyan milletler üzerinde üstünlüğünü kaybetmesi ile, birçok millet bağımsızlığını ilan etmişti. Batılı devletlerin kışkırtması ve yardımları ile kurulan bu devletler, Osmanlı….

Devamını oku