İsmailaga
İsmailağa Logo

Yavuz Sultan Selim’in Mukaddes Emanetleri Devralması

Yavuz Sultan Selimin Mukaddes Emanetleri Devralması

Peygamberlerin (Salavâtullâhi ve Selâmuhû alâ Nebiyyinâ ve Aleyhim Ecma‘în) ve sâlih kimselerin terekesinden olan birtakım eşyalarla teberrük etmek, câiz ve meşrû olan işlerdendir. Sahâbe-i Kirâm….

Devamını oku

Barbaros Hayrettin Paşa

Barbaros Hayrettin Paşa

Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayreddin Paşa, 1478 senesinde Midilli adasında doğdu. Ağabeyleri Oruç Reis ve İshâk Reisle birlikte deniz ticareti yapıyorlardı. Denizcilikteki başarıları….

Devamını oku

Fatih Sultan Mehmed Hân Kimdir?

Fatih Sultan Mehmed Hân Kimdir?

Osmanlı devrinin 7. pâdişâhı olan Sultan 2. Mehmed Hân, 30 Mart 1432’de dönemin başkenti Edirne’de Sultan 2. Murad’ın 4. çocuğu olarak dünyaya geldi. 2 yaşından….

Devamını oku

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlı Devletinin Kuruluşu

27 Mart 1299 tarihi, insanlık târihinin en uzun hüküm süren âilesinin 600 küsur sene boyunca cihâna hâkim olduğu o mukaddes devletin kuruluş günüdür.  Hânedân mensupları….

Devamını oku

Sultan I. Mahmud’un Hayatı ve Şahsiyeti

Sultan I. Mahmud’un Hayatı ve Şahsiyeti

Osmanlı Padişahı ve 103. İslâm halifesi; Sultan II. Mustafa’nın oğlu, Sultan III. Ahmed’in yeğeni olan Sultan I. Mahmud, 2 Ağustos 1696 senesinde Edirne Sarayında doğar,….

Devamını oku

Niğbolu Zaferi (25 Eylül 1396)

Niğbolu Zaferi (25 Eylül 1396)

Kosova savaşlarıyla birlikte hezimetten hezimete uğramış olan Haçlılar, Kudüs ve çevresi gibi en kutsal topraklarının da Mısır Sultanının hâkimiyeti altına girmesi; İstanbul’un, Yıldırım Hân eliyle….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim Hân – Şahsiyeti ve Kişisel Özellikleri

Yavuz Sultan Selim Hân – Şahsiyeti ve Kişisel Özellikleri

Batıya yönelmiş bulunan devleti, doğuda baş gösteren tehlikeleri öncelemek sebebiyle doğuya yönelten ve birçok fetihlere imza atarak vatan topraklarının yaklaşık 2,5 kat büyümesini sağlayan ve….

Devamını oku

İslâm Fetihleri ve Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri

İslâm Fetihleri ve Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri

Efendimiz Aleyhissalâtu Vesselâm ile başlayan İslâm fetihleri, Hulefâi’r-Râşidîn ve sonraki halifelerle onların emrindeki mücahid komutanlar ve orduları eliyle her geçen yıl daha da ilerilere taşınmış,….

Devamını oku

Sultan 1. Selim’in Tahta Çıkışı

Mekkenin Fethi 630

Molla Fenarî’nin doğumu 1356 Sultan 1. Selim’in tahta çıkışı 1512

Devamını oku

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu 1299

Mekkenin Fethi 630

Osmanlı Devleti’nin kuruluşu 1299

Devamını oku