İsmailaga
İsmailağa Logo

Mercidâbık Savaşı

Mercidâbık Savaşı

Osmanlı-Memlük ilişkileri ilk zamanlarda dostluk ve sulh içinde başlamış, lakin Fatih Sultan Mehmed Han zamanında bozulmaya başlamıştı. Osmanlı topraklarında yaşayan hacı adaylarının, Memlük topraklarından geçerken….

Devamını oku

Otlukbeli Savaşı

Otlukbeli Savaşı

15. Yüzyıl ortalarında Osmanlı Devleti, Anadolu topraklarında kısmen birliği sağlamış ve batıdaki fetihler ile Avrupa devletlerine karşı büyük başarılar sağlamıştı. Bu sıralarda İran ve Doğu….

Devamını oku

Gedik Ahmet Paşa

Arnavutluk’un Avlonya şehrinde dünyaya geldi. Doğum tarihi hakkında malumat yoktur. Bir rivayete göre ise Sırbistan’ın İvranye şehrinde doğmuştur. Gedik ismi ile anılmasının sebebi, kale açmak,….

Devamını oku

Geyikli Baba Hazretleri

Geyikli Baba Hazretleri

Orhan Gazi zamanında yaşamış, büyük bir veli olan Geyikli Baba’nın asıl ismi Hasan’dır. [1] 1275 yılında doğan bu zât, Vefai tarikatına mensup idi. Baba İlyas….

Devamını oku

2. Kosova Zaferimiz

2. Kosova Zaferimiz

Haçlı Ordusunun Varna’da alınan mağlubiyet ile Macaristan ve Lehistan ordularının önemli bir kısmının Türkler tarafından yok edilmesine rağmen, Eflak, Arnavutluk ve Mora’da başlayan isyanlar, Hristiyan Avrupa’ya yeni bir Haçlı ordusu kurarak,….

Devamını oku

Hoca Sâdeddin ve Kepçe Kazan Savaşı

Hoca Sâdeddin ve Kepçe Kazan Savaşı

1536 senesinde İstanbul’da doğan Hoca Sâdeddîn Efendi (Rahmetullâhi Aleyh), Osmanlı devrinin 22. Şeyhülislâmıdır. Yavuz Sultân Selim Hân’ın nedimi olarak bilinen meşhur Hasan Can (Rahmetullâhi Aleyh)’in oğlu ve….

Devamını oku

Sokullu Mehmed Paşa Kimdir?

Sokullu Mehmed Paşa Kimdir?

1505 yılında Bosna’nın Vişegrad kazasının Rudo nahiyesinin Sokoloviç (Şahinoğlu) köyünde dünyaya geldi. Boşnak veya Sırp asıllı olduğu rivayet edilir. Boyunun uzunluğu sebebiyle Osmanlı tarihlerinde “Tavîl”….

Devamını oku

Kuruluş Hizmetkârları Alplerimiz

Kuruluş Hizmetkârları Alplerimiz

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Bey ve bağlı bulunduğu Kayı boyuna mensup diğer Alplerin, küçük bir beylikten, büyük bir cihan devletine doğru giden yolda, büyük….

Devamını oku

Diş Kirası

Diş Kirası

Osmanlı Devleti’nde vükelâ ve devlet ricâlinin saray ve konaklarında her akşam iftar yemeği verilmesi yerleşmiş bir gelenekti. Bu iftarlarda misafirlere ve özellikle fakirlere yemekten sonra….

Devamını oku

Osmanlı’ya ilk Haçlı Saldırısı: Sırpsındığı Savaşı

Osmanlı’ya ilk Haçlı Saldırısı: Sırpsındığı Savaşı

Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda hızla ilerlemesi, bütün Hristiyan dünyasında büyük paniğe sebep olmuştu. Özellikle Edirne ve Filibe’nin fethedilmesi sonucu, Avrupa ile İstanbul arasındaki yol kesintiye uğramıştı…..

Devamını oku