İsmailaga
İsmailağa Logo

Ridâniye Zaferi (22 Ocak 1517)

Ridâniye Zaferi (22 Ocak 1517)

Memlük Hânedânlığı, Haçlı ordularının bölgeden uzaklaştırılması, Moğol akınlarının bertaraf edilmesi, toplumsal ve ekonomik alanlarda istikrarın sağlanması ve kıtalararası uzanacak kadar geniş ticâret yollarının açılması gibi,….

Devamını oku

Koyunhisar Savaşı

Koyunhisar Savaşı

27 Temmuz günü, Osmanlı’nın Bizans ile karşı karşıya geldiği ilk savaş olan Koyunhisar Savaşının neticelendiği gün olması açısından önem taşır. 1302 senesinde gerçekleşen savaşın cereyan….

Devamını oku

Plevne Kahramanı Gâzî Osman Paşa

Plevne Kahramanı Gâzî Osman Paşa

  Asıl adı Osman Nuri olan Gâzî Osman Paşa, Tokat’ta doğmuştur. Küçük yaşlarından itibaren temel askerî eğitim veren okullarda ve Mekteb-i Harbiyye gibi üst düzey….

Devamını oku

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehidleri Anma Günü

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehidleri Anma Günü

1900’lü yılların başına gelindiğinde bir dünya harbinin ayak sesleri iyiden iyiye duyulmaya başlanmıştı. Tarihin en uzun hüküm sürmüş hânedânı Osmanlı, topraklarını büyük ölçüde kaybetmiş, büyük….

Devamını oku

Yavuz Sultan Selim’in Mukaddes Emanetleri Devralması

Yavuz Sultan Selimin Mukaddes Emanetleri Devralması

Peygamberlerin (Salavâtullâhi ve Selâmuhû alâ Nebiyyinâ ve Aleyhim Ecma‘în) ve sâlih kimselerin terekesinden olan birtakım eşyalarla teberrük etmek, câiz ve meşrû olan işlerdendir. Sahâbe-i Kirâm….

Devamını oku

Barbaros Hayrettin Paşa

Barbaros Hayrettin Paşa

Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayreddin Paşa, 1478 senesinde Midilli adasında doğdu. Ağabeyleri Oruç Reis ve İshâk Reisle birlikte deniz ticareti yapıyorlardı. Denizcilikteki başarıları….

Devamını oku

Gâzî Osman Paşa ve Plevne Savaşları

Gâzî Osman Paşa ve Plevne Savaşları

Şanlı tarihimizde büyük zaferlerin yanı sıra, mühim müdafaalar da önemli bir yer tutmaktadır. Zor zamanlarda başarılan büyük işler, üzerinden onlarca yıl hatta asırlar geçmesine rağmen….

Devamını oku

Girit’in Fethi – 26 Eylül 1669

Girit’in Fethi – 26 Eylül 1669

Asırlar boyunca İslâm diyarı olup sonradan elden çıkmasıyla yetim kalmış, coğrafi konumu, stratejik önemi ve tarihiyle yeryüzünün en önemli adalarından biri olarak Girit; her zaman….

Devamını oku

Niğbolu Zaferi (25 Eylül 1396)

Niğbolu Zaferi (25 Eylül 1396)

Kosova savaşlarıyla birlikte hezimetten hezimete uğramış olan Haçlılar, Kudüs ve çevresi gibi en kutsal topraklarının da Mısır Sultanının hâkimiyeti altına girmesi; İstanbul’un, Yıldırım Hân eliyle….

Devamını oku

Ankara Savaşı

Ankara Savaşı

Tarih, zaferlerin yanında bozgun, hezimet ve acı dolu sonları da yazmıştır. Kimilerinin hayatında ise bunlar cem olmuştur. Sultan Yıldırım Bayezid Hân (v. H.805), hayatında da….

Devamını oku