İsmailaga
İsmailağa Logo

Şemâil-i Muhammediyye Ne Demektir

Şemâil-i Muhammediyye Ne Demektir

Bismillahirrahmanirrahim Hamd âlemlerin Rabbi kemal sıfatlar ile muttasıf noksan sıfatlardan münezzeh olan kullarını doğru yola ulaştırması için peygamberler gönderen Allâh’a mahsustur. Salat ve selam onun….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in Hayvanlara Olan Merhameti

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin Hayvanlara Olan Merhameti

“Yaratılanı severim yaratandan ötürü…”[1] dediği gibi koca Yûnus’un, Hâlik olan Allah Te‘âlâ’nın yarattığı her şey Müslümanlar için son derece değerlidir. Hayvanlardan bitkilere hatta cansız varlıklara….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in Mübarek İsimleri

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin Mübarek İsimleri

Abdullah: Allah’ın kulu. Âbid: Kulluk eden, ibadet eden. Âdil: Adaletli, doğru, doğruluktan, haktan ayrılmayan. Ahmed: En çok övülmüş, sevilmiş. Ahsen: En güzel. Alî: Çok yüce…..

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in İlim ve Marifeti

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin İlim ve Marifeti

Allah-u Teâlâ’nın, Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)’e verdiği apaçık mucizelerden bazıları şunlardır: Allah Teâlâ O’nda ilimleri ve marifetleri bir araya getirmiştir. Dini ve dünyevi….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in Güzel Ahlakı

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin Güzel Ahlakı

Dini Mübîn-i İslâm, tüm üstün âdap ve ahlak-ı hamide ve kişinin kendi çabasıyla kazandığı hasletleri övmüş, onlara sahip olmayı emretmiş ve onlarla ahlaklanan kimseye ebedi….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in – Evsafı

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin – Evsafı

Tabiinin büyülerinden Atâ bin Yesar (v: 103) anlatıyor: Abdullah bin Amr bin el- Âs (Radıyallâhu Anhümâ) ile karşılaştım. O’na “Bana Peygamber Sallallahu aleyhi vesellem’in evsafını….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in – Şefkat ve Rahmeti

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin – Şefkat ve Rahmeti

Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) ‘in şefkat ve rahmeti tüm mahlûkat içindi. Zira âyeti kerimede şöyle buyrulur: Andolsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmiştir ki,….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in – Cömertliği ve İkramı

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin – Cömertliği ve İkramı

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)‘in cömertliği ve keremi hakkında ki rivayetler pek çoktur. Rasulullah (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) bu yüce ahlaklarda kimse ile kıyaslanamaz….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in – Şecaati ve Cesareti

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin – Şecaati ve Cesareti

Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şecaatli ve cesaretli olmakta apaçık bir konumdadır. Zira o birçok zorlu olaylarla karşılaşmış, yanındaki yiğit ve kahramanlar birçok kez….

Devamını oku

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem’in – Doğumu

Peygamber Efendimiz Sallâllâhu Aleyhi ve Sellemin – Doğumu

Peygamber (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) doğduğunda başının yukarı doğru kalkık ve gözünü semaya dikmiş olarak doğduğu, doğduğunda onunla birlikte bir nurun yükseldiğini gördükleri, Osman bin….

Devamını oku