İsmailaga
İsmailağa Logo

Ali Haydar Efendi’nin (Kuddise Sirruhû) Vefâtından Sonra Râbıta Konusu

Ali Haydar Efendi’nin Vefâtından Sonra Râbıta Konusu

Aşağıda nakledeceğimiz mektupta Ali Haydar Efendi Hazretleri’nin vefâtının ardından râbıtanın kime yapılacağı hususunda Mahmud Efendi Hazretlerimizin beyânları zikredilmektedir. Mektubun metni şu şekildedir: İbrahim Uslu Efendi’ye….

Devamını oku